Translation(s): English - Français - Italiano - Español - Svenska

(!) ?Discussion


Moderna skrivbordsmiljöer tillåter dig att använda alternativa konfigurationsuppsättningar (eller att kombinera olika konfigurationsuppsättningar).

Ett problem är att varje skrivbordsmiljö, och freedesktop använder sig alla av olika sätt att aktivera/deaktivera dessa konfigurationsuppsättningar.

Då återstår dock problemet med att skapa sådana konfigurationsuppsättningar, men det gör det lätt för olika idéer angående vad som är standardinställningen att leva sida vid sida, och slåss om marknadsandelar.

Undersök filerna under /etc. En del skrivbordsmiljöer tillåter dig att förkonfigurera proxies, javascript och kak-policy osv. Gällande KDE kan du även se http://techbase.kde.org/SysAdmin för mer information angående konfigurationen, bland annat hur man gör inställningar oföränderliga för användare.

Installera ikoner

När du installerar ett program så kan det kopiera en fil programnamn.desktop till /usr/share/applications. Detta räcker för att få en programstartare i skrivbordspanelen och skrivbordsmenyn oavsett vilken skrivbordsmiljö du använder. (Xfce, GNOME eller KDE).