Differences between revisions 1 and 4 (spanning 3 versions)
Revision 1 as of 2014-01-27 14:53:20
Size: 2203
Comment: Initial Swedish translation
Revision 4 as of 2021-11-30 17:53:09
Size: 2085
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
Uppgraderingar från en stabil utgåva till nästa (exempelvis Lennyy till Squeeze) görs genom att följa [[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|versionsfakta]] för din [[http://www.debian.org/ports/|anpassning]]. För dom flesta med ett 32-bitarssystem betyder detta [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/|Versionsfakta för Intel x86]]. För de flesta med ett 64-bitarssystem betyder detta [[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/|Versionsfakta för AMD64]]. Uppgraderingar från en stabil utgåva till nästa (exempelvis Squeeze till Wheezy) görs genom att följa [[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|versionsfakta]] för din [[http://www.debian.org/ports/|anpassning]]. För de flesta med ett 32-bitarssystem betyder detta [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/|Versionsfakta för Intel x86]]. För de flesta med ett 64-bitarssystem betyder detta [[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/|Versionsfakta för AMD64]].
Line 48: Line 48:
Line 49: Line 50:
## You can add other _helpful_ links here.
##See also:
## If this page belongs to an existing Category, add it below.
 QuickPackageManagement

CategoryPackageManagement

Translation(s): Brasileiro - English - Français - Italiano- Русский - Svenska

(!) ?Discussion


Denna sida ger instruktioner om hur du uppgraderar din Debiandistribution

Hur du uppgraderar din distribution

Uppgraderingar från en stabil utgåva till nästa (exempelvis Squeeze till Wheezy) görs genom att följa versionsfakta för din anpassning. För de flesta med ett 32-bitarssystem betyder detta Versionsfakta för Intel x86. För de flesta med ett 64-bitarssystem betyder detta Versionsfakta för AMD64.

Mindre uppgraderingar görs med pakethanteringsverktygen:

Byta från GNOME till Xfce innan uppgradering

Du behöver inte uppgradera till den resurshungriga GNOME 3 med wheezy, och kan spara bandbredd genom att växla till Xfce innan du gör uppgraderingen:

Ta bort gnome och dess beroenden:

aptitude purge `dpkg --get-selections | grep gnome | cut -f 1`
aptitude -f install
aptitude purge `dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f 1`
aptitude -f install

Installera Xfce:

apt-get install xfce4 

För användbara hjälpmedel som kommer med Xfce:

apt-get install xfce4-goodies

Se även


CategoryPackageManagement