Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2015-03-05 19:35:20
Size: 13202
Comment: Sync with English
Revision 10 as of 2015-03-05 19:39:05
Size: 13194
Comment: Fix wording
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 42: Line 42:
Du kan få hjälp i kanalen [[irc://irc.debian.org/debian-next|#debian-next]] på http://www.oftc.net och på mailinglistorna. Du kan få hjälp i kanalen [[irc://irc.debian.org/debian-next|#debian-next]] på http://www.oftc.net och på ndlistorna.
Line 122: Line 122:
Sid-användare är stark rekommenderade att prenumerera på [[http://lists.debian.org/debian-security-announce/| mailinglistan för säkerhetsbulletiner]]. När du ändå är igång så borde du även prenumerera på [[http://lists.debian.org/debian-devel-announce/|mailinglistan Debian devel announce]] och [[http://lists.debian.org/debian-devel/|mailinglistan Debian devel]] Sid-användare är stark rekommenderade att prenumerera på [[http://lists.debian.org/debian-security-announce/| sändlistan för säkerhetsbulletiner]]. När du ändå är igång så borde du även prenumerera på [[http://lists.debian.org/debian-devel-announce/|sändlistan Debian devel announce]] och [[http://lists.debian.org/debian-devel/|sändlistan Debian devel]]

Translation(s): English - Français - Italiano - Русский - Svenska

Utgåvor > Debian Unstable


Introduktion

Debian Unstable (även känt under namnet Sid) är inte strikt sett en utgåva, utan istället en rullande utvecklingsversion av Debian-distributionen som innehåller dom senaste paketen som har introducerats i Debiansystemet. Om du är en hardcore utvecklare eller testare skall du använda denna utgåva. Om du är en poweruser kan du överväga att använda Debian Testing. Råden nedan gäller även användare av uttestningsutgåvan.

Livscykel

Unstable-förråden uppdateras var 6e timme. Efter att du har gjort alla försiktighetsåtgärder i förhand kan du uppgradera med hjälp av apt-get dist-upgrade.

Paketordningen i Debians utvecklingsprocess är som följer:

Arkitekturer

Se auto-builder status.

FAQ

Hur installerar jag Unstable?

Se InstallationsFAQ.

Några goda råd för testing/sid-användare?

Det viktigaste att komma ihåg är att du medverkar i utvecklingen av Debian när du följer testing eller unstable. Detta betyder att du bör känna dig säker med linux, Debian och pakethanteringssystemet i Debian och att du bör ha ett intresse i att söka efter och rätta buggar. Det finns några saker du kan göra föra att förenkla livet som Testing/Sid-användare, såsom:

 • Var alltid försiktig när du utför uppdateringar och kontrollera om pakethanteringsverktygens förslagna handlingar stämmer med dina önskningar och förväntningar. (t.ex. säkerställ att uppgraderingen inte skall ta bort en mängd paket som du behöver när du blint accepterar den förslagna handlingen).

 • Med detta i åtanke, använd apt-get dist-upgrade för att hålla ditt system fullt uppdaterat, men om de föreslagna uppdateringarna inte ser rimliga ut finns det några enkla knep som kan fungera:

  • sätt paket i vänteläge (on hold) tills problemet i arkivet är löst.
  • använd apt-get upgrade för att undvika borttagningar vid denna tidpunkt.

  • helt enkelt vänta tills arkivet har lugnat ner sig till ett mer rimligt tillstånd innan du uppgraderar.
 • Installera paketen apt-listbugs och apt-listchanges för att kunna bli varskodd om allvarliga gel eller viktiga ändringar när du installerar nya paket eller under en uppgradering.

 • Ha en bra live CD/USB som Debian Live tillgänglig vid varje tillfälle så att du fortfarande kan jobba på systemet även om det inte bootar längre.

 • Skapa automatiskt backupper varje dag, varje vecka och/eller varje månad för att säkerställa att korrupt data inte är något problem.

Vad är den instabila utgåvans aktuella status?

Vissa tidpunkter är säkrare än andra när det gäller att uppgradera paket i unstable. Vid varje givet tillfälle så kan en eller fler pågående övergångar göra paket oinstallerbara, eller så kan släppkritiska buggar påverka nyckelpaket. Du bör ta en titt på TopicDebianDevel (en spegling av ämnet i IRC-kanalen #debian-devel, men det är inte en plats för användarstöd) och Debian Weather.

Hur kan jag få hjälp med Sid?

Du kan få hjälp i kanalen #debian-nexthttp://www.oftc.net och på sändlistorna.

Vad är unstable?

Unstable är var paket hamnar när dom laddas upp av en paketunderhållare, och efter dom är godkända av FTP-mastern. Om du använder ett paket från unstable, så är det enda du säkert kan säga om det att det kompilerade på utvecklarens system. Det kan innehålla hemska buggar.

När paket möter vissa kriterier så flyttas dom automatiskt från unstable till "testing"-grenen. För mer information om testing, se även testing-tillkännagivandet.

För mer information, se Debian Releases.

Hur installerar jag Sid?

Det vedertagna svaret är: Debian släpper inte unstable. Du kan endast uppgradera till unstable från stable eller testing. Detta gör du genom att editera /etc/apt/sources.list och ändrar testing till unstable. (Om du för närvarande har en installation av stabila utgåvan, bör du gå till uttestningutgåvan först, och sedan till instabila utgåvan.)

Det kan även fungera att installera sid-paket istället för testing-paket om du använder en nätinstallation från testinggrenen. Detta stöds inte, men om du vill testa så kan vi inte hindra dig. Det är trots allt din maskin. Skyll bara inte på oss om något går sönder.

Har Sid paketet ''foo''?

Fråga inte oss -- du har samma resurser tillgängliga som oss! Här är några av dessa:

 • packages.debian.org har versionsnummren på alla paket i alla grenar.

 • apt-cache search och aptitude search låter dig söka efter paket på ditt lokala Debiansystem. Använd apt-cache policy PKG eller rmadison PKG (från paketet devscripts) för att se vilka versioner av ett paket som finns tillgängliga.

 • I IRC-kanalerna #debian och #debian-next kan du fråga botten judd om paketinformation. Skriv /msg judd info libc6 --release sid för att se en kort paketbeskrivning av paketet libc6 i sid, eller /msg judd versions libc6 för att se vilka versioner som finns tillgängliga.

 • Kolla efter ITP och RFP-buggar mot pseudo-paketet wnpp om mjukvaran inte har paketerats ännu.

 • Om du frågar kanalen #debian-next om sid har något (KDE version 3.2b eller GNOME 2.5 eller frobbitz version 42), så vet vi inte! Vi kunde ha kollat åt dig, och sedan berättat för dig. Det här är ett tecken på lathet från din sida - du bör kolla själv.

Är paketet foo trasigt?

Åter igen, hur förväntar du dig att vi skall veta det? Om det inte fungerar för dig så är det en god chans att det är trasigt -- men ditt problem kan vara vanligt för användare av paket foo, eller så är det unikt för dig och ditt system. Det är därför Debian har ett Bugsökningssystem (Engelska: Bug tracking system, förkortas BTS). Kontrollera där innan du frågar efter hjälp med ett paket i Sid. Om du inte kan hitta din bugg där, men du tror det är ett reellt problem i paketet, skriv en buggrapport själv. Vänligen läs Hur man rapporterar en bugg med hjälp av reportbug och reportbug om du är osäker på hur man skriver en bra buggrapport. Du kan också fråga i #debian-next eller #debian-bugs efter hjälp.

Om du inte kan hitta ditt problem i buggsökningssystemet, och du inte är säker på om det är en riktig bugg eller om det bara är något som du gjort fel, så fråga efter hjälp. Var specifik när du frågar efter hjälp -- Berätta vilken version av Debian du använder, vilken version av paketet foo, och vad du gör (eller försöker göra), och vilket felmeddelande du får.

Om du misslyckas att göra din läxa innan du frågar efter hjälp med ett paket så demonstrerar detta din lathet. Vi kommer inte ta dig seriöst innan du visar du tar Debian seriöst.

Om paketet foo inte är installerbart, är inte det ett fel?

Nej. Se Vad är den instabila utgåvans aktuella status? Vänligen rapportera inte något fel, eftersom det inte kommer att hjälpa att lösa felet något snabbare och endast gör mer jobb för de paketansvariga.

Hur vet jag vilken version av ett paket jag använder?

Kolla med

apt-cache policy package

När kommer version foo av paketet bar till Sid?

När det är klart!

Men jag behöver version foo av paketet bar precis nu!

Då får du paketera det själv. Se informationen i Developers' Corner för detaljer.

Kan jag använda paket från Sid i stable?

Nej. Försök inte ens. Om du gör det ändå så får du behålla alla delar, och vi får skratta åt dig. Dock så kan du backporta paketet til stable själv - detta förklaras nedan.

Kan jag använda paket från sid på testing?

Endast om beroendena är tillfredsställda. Vanligtvis så är sid och testing inte långt från varandra, utom när RC (släppkritiska) buggar i något viktigt paket som libc eller perl orsakar en grupp paket att bli kvarhållna. Så dina chanser att få ett binärpaket att fungera på testing är i allmänhet rätt bra... Men du måste fortfarande undersöka saken själv.

Om biblioteksberoendena inte är tillfredsställda, så måste du backporta dom.

Hur bakåtanpassar jag ett paket från Sid till testing eller stable?

Installera Debian-källkoden (och utevecklingsverktygen, speciellt debhelper, devscripts, och build-essential), och bygg sedan paketet.

Steg för steg:

 1. lägg till en deb-src-rad för sid till din sources.list
 2. apt-get update

 3. apt-get build-dep PAKETNAMN

 4. apt-get -b source PAKETNAMN

Resulterande deb-paketen bör finnas i mappen du befinner dig i och kan installeras med dpkg -i the.deb.

Finns det inte redan backports...?

Möjligvis. Kontrollera http://backports.debian.org/Packages/ först för att se om någon redan har gjort det.

Bör jag använda sid på min server?

Är du galen? Nej!

Bör jag använda sid som skrivbordmiljö?

Om du tycker att du kan hantera ett trasigt Debian-system, visst. Vet du vad du skall göra om libpam0g går sönder, och förhindrar alla inloggningar? Vet du vad du skall göra om grep går sönder och boot processen hänger? Sådana saker har hänt. Dom kommer att hända igen.

Om du vill undvika sådana buggar, använd testing istället.

Får sid säkerhetsuppgraderingar?

Inte på samma sätt som stable. Om en paketunderhållare fixar ett säkerhetsproblem och laddar upp paketet så kommer det in i unstable som vanligt. Om paketunderhållaren inte gör det, så kommer ingen säkerhetsuppdatering. Säkerhetsteamet täcker bara stable (och möjligtvis testing... Det finns en väntande fråga för det fallet).

Sid-användare är stark rekommenderade att prenumerera på sändlistan för säkerhetsbulletiner. När du ändå är igång så borde du även prenumerera på sändlistan Debian devel announce och sändlistan Debian devel

När släpps Sid?

Aldrig. Sid kommer alltid att vara den ostabila grenen. När testing släpps, så kommer en ny testing skapas (med ett nytt kodnamn), och paket kommer att fortsätta att rinna ner från Sid till testing precis som dom gör nu.

Vilken karaktär i Toy Story är Sid?

Såsom alla Debianutgåvor hittils, så tar Sid sitt namn från en karakträr i filmen Toy Story. Sid är grannungen som förstör sina leksaker och gör elaka varelser av dem. Det förkortas ibland felaktigt som "Still In Development" (Svenska: Fortfarande under utveckling). Medans andra utgåvor med kodnamn ändras från att vara Testing till Stable, så är Sid dömd till att alltid vara unstable.

Se även