Translation(s): English - Français - Italiano - Русский - Svenska

Utgåvor > Debian Unstable


Introduktion

Debian Unstable (även känt under namnet Sid) är inte strikt sett en utgåva, utan istället en rullande utvecklingsversion av Debian-distributionen som innehåller de senaste paketen som har introducerats i Debiansystemet. Om du är en hardcore utvecklare eller testare skall du använda denna utgåva. Om du är en poweruser kan du överväga att använda Debian Testing. Råden nedan gäller även användare av uttestningsutgåvan.

Livscykel

Unstable-förråden uppdateras var 6e timme. Efter att du har gjort alla försiktighetsåtgärder i förhand kan du uppgradera med hjälp av apt-get dist-upgrade.

Paketordningen i Debians utvecklingsprocess är som följer:

Arkitekturer

Se auto-builder status.

FAQ

Hur installerar jag Unstable?

Se InstallationsFAQ.

Några goda råd för testing/sid-användare?

Det viktigaste att komma ihåg är att du medverkar i utvecklingen av Debian när du följer testing eller unstable. Detta betyder att du bör känna dig säker med linux, Debian och pakethanteringssystemet i Debian och att du bör ha ett intresse i att söka efter och rätta buggar. Det finns några saker du kan göra föra att förenkla livet som Testing/Sid-användare, såsom:

Vad är den instabila utgåvans aktuella status?

Vissa tidpunkter är säkrare än andra när det gäller att uppgradera paket i unstable. Vid varje givet tillfälle så kan en eller fler pågående övergångar göra paket oinstallerbara, eller så kan släppkritiska buggar påverka nyckelpaket. Du bör ta en titt på TopicDebianDevel (en spegling av ämnet i IRC-kanalen #debian-devel, men det är inte en plats för användarstöd) och Debian Weather.

Hur kan jag få hjälp med Sid?

Du kan få hjälp i kanalen #debian-nexthttp://www.oftc.net och på sändlistorna.

Vad är unstable?

Unstable är var paket hamnar när de laddas upp av en paketunderhållare, och efter de är godkända av FTP-mastern. Om du använder ett paket från unstable, så är det enda du säkert kan säga om det att det kompilerade på utvecklarens system. Det kan innehålla hemska buggar.

När paket möter vissa kriterier så flyttas de automatiskt från unstable till "testing"-grenen. För mer information om testing, se även testing-tillkännagivandet.

För mer information, se Debian Releases.

Hur installerar jag Sid?

Det vedertagna svaret är: Debian släpper inte unstable. Du kan endast uppgradera till unstable från stable eller testing. Detta gör du genom att editera /etc/apt/sources.list och ändrar testing till unstable. (Om du för närvarande har en installation av stabila utgåvan, bör du gå till uttestningsutgåvan först, och sedan till instabila utgåvan.)

Det kan även fungera att installera sid-paket istället för testing-paket om du använder en nätinstallation från testinggrenen. Detta stöds inte, men om du vill testa så kan vi inte hindra dig. Det är trots allt din maskin. Skyll bara inte på oss om något går sönder.

Har Sid paketet ''foo''?

Fråga inte oss -- du har samma resurser tillgängliga som oss! Här är några av dessa:

Är paketet foo trasigt?

Åter igen, hur förväntar du dig att vi skall veta det? Om det inte fungerar för dig så är det en god chans att det är trasigt -- men ditt problem kan vara vanligt för användare av paket foo, eller så är det unikt för dig och ditt system. Det är därför Debian har ett Bugsökningssystem (Engelska: Bug tracking system, förkortas BTS). Kontrollera där innan du frågar efter hjälp med ett paket i Sid. Om du inte kan hitta din bugg där, men du tror det är ett reellt problem i paketet, skriv en buggrapport själv. Vänligen läs Hur man rapporterar en bugg med hjälp av reportbug och reportbug om du är osäker på hur man skriver en bra buggrapport. Du kan också fråga i #debian-next eller #debian-bugs efter hjälp.

Om du inte kan hitta ditt problem i buggsökningssystemet, och du inte är säker på om det är en riktig bugg eller om det bara är något som du gjort fel, så fråga efter hjälp. Var specifik när du frågar efter hjälp -- Berätta vilken version av Debian du använder, vilken version av paketet foo, och vad du gör (eller försöker göra), och vilket felmeddelande du får.

Om du misslyckas att göra din läxa innan du frågar efter hjälp med ett paket så demonstrerar detta din lathet. Vi kommer inte ta dig seriöst innan du visar du tar Debian seriöst.

Om paketet foo inte är installerbart, är inte det ett fel?

Nej. Se Vad är den instabila utgåvans aktuella status? Vänligen rapportera inte något fel, eftersom det inte kommer att hjälpa att lösa felet något snabbare och endast gör mer jobb för de paketansvariga.

Hur vet jag vilken version av ett paket jag använder?

Kolla med

apt-cache policy package

När kommer version foo av paketet bar till Sid?

När det är klart!

Men jag behöver version foo av paketet bar precis nu!

Då får du paketera det själv. Se informationen i Developers' Corner för detaljer.

Kan jag använda paket från Sid i stable?

Nej. Försök inte ens. Om du gör det ändå så får du behålla alla delar, och vi får skratta åt dig. Dock så kan du backporta paketet till stable själv - detta förklaras nedan.

Kan jag använda paket från sid på testing?

Endast om beroendena är tillfredsställda. Vanligtvis så är sid och testing inte långt från varandra, utom när RC (släppkritiska) buggar i något viktigt paket som libc eller perl orsakar en grupp paket att bli kvarhållna. Så dina chanser att få ett binärpaket att fungera på testing är i allmänhet rätt bra... Men du måste fortfarande undersöka saken själv.

Om biblioteksberoendena inte är tillfredsställda, så måste du backporta dem.

Hur bakåtanpassar jag ett paket från Sid till testing eller stable?

Installera Debian-källkoden (och utvecklingsverktygen, speciellt debhelper, devscripts, och build-essential), och bygg sedan paketet.

Steg för steg:

  1. lägg till en deb-src-rad för sid till din sources.list
  2. apt-get update

  3. apt-get build-dep PAKETNAMN

  4. apt-get -b source PAKETNAMN

Resulterande deb-paketen bör finnas i mappen du befinner dig i och kan installeras med dpkg -i the.deb.

Finns det inte redan backports...?

Möjligvis. Kontrollera http://backports.debian.org/Packages/ först för att se om någon redan har gjort det.

Bör jag använda sid på min server?

Är du galen? Nej!

Bör jag använda sid som skrivbordsmiljö?

Om du tycker att du kan hantera ett trasigt Debian-system, visst. Vet du vad du skall göra om libpam0g går sönder, och förhindrar alla inloggningar? Vet du vad du skall göra om grep går sönder och boot-processen hänger? Sådana saker har hänt. De kommer att hända igen.

Om du vill undvika sådana buggar, använd testing istället.

Får sid säkerhetsuppgraderingar?

Inte på samma sätt som stable. Om en paketunderhållare fixar ett säkerhetsproblem och laddar upp paketet så kommer det in i unstable som vanligt. Om paketunderhållaren inte gör det, så kommer ingen säkerhetsuppdatering. Säkerhetsteamet täcker bara stable (och möjligtvis testing... Det finns en väntande fråga för det fallet).

Sid-användare är stark rekommenderade att prenumerera på sändlistan för säkerhetsbulletiner. När du ändå är igång så borde du även prenumerera på sändlistan Debian devel announce och sändlistan Debian devel

När släpps Sid?

Aldrig. Sid kommer alltid att vara den ostabila grenen. När testing släpps, så kommer en ny testing skapas (med ett nytt kodnamn), och paket kommer att fortsätta att rinna ner från Sid till testing precis som de gör nu.

Vilken karaktär i Toy Story är Sid?

Såsom alla Debianutgåvor hittills, så tar Sid sitt namn från en karaktär i filmen Toy Story. Sid är grannungen som förstör sina leksaker och gör elaka varelser av dem. Det förkortas ibland felaktigt som "Still In Development" (Svenska: Fortfarande under utveckling). Medan andra utgåvor med kodnamn ändras från att vara Testing till Stable, så är Sid dömd till att alltid vara unstable.

Se även