Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska - Русский - 简体中文(Chinese)

Utgåvor > Debian Testing


Hur Debian Testing Fungerar

Paket från Debian Unstable kommer in i testing (det som kommer att bli nästa stable) automatiskt, när en rad krav uppfylls:

För mer ingående information besök den officiella sidan för Debian Testing: https://www.debian.org/devel/testing

Dessa krav skall säkerställa att paketen som nästa stabila utgåva innehåller i testing är både någorlunda aktuella, och i ett ganska fungerande tillstånd. Dock, ibland, speciellt när paket omstruktureras, så kan paket som är olämpliga komma in i testing-distributionen. Därför kan lite av nöjet att köra en distribution som är under ständig utveckling finnas kvar.

Hur man använder (nästa-stable) Testing

Första saken att bedöma är nuvarande tillstånd på testing. Ta en titt på nyliga ämnen i debian-testing mailing list-arkivet och Wiki-sidan för Status/Testing. Förutom att använda dessa specifika resurser kan du även använda dig av mailinglistorna debian-user och debian-devel, IRC-kanalerna #debian, #debian-next eller #debian-devel, och självklart debian bug tracker.

Det tillförlitliga sättet att installera uttestningsutgåvan från grunden är att göra en minimal installation med hjälp av den stabila utgåvan av installeraren och sedan uppgradera från den stabila till uttestningsutgåvan.

Alternativt kan du använda en testing-avbild av debian-installer, men notera att testinginstalleraren är mer för att testa installeraren än för att installera uttestningsutgåvan. Fel i testinginstalleraren skall rapporteras mot pseudopaketet debian-installer.

För att uppgradera till testing, om du redan har installerat den stabila utgåvan, editera din /etc/apt/sources.list och byt ut 'stable' (eller aktuellt kodnamn för stable) i raderna till 'testing' (eller aktuellt kodnamn för nästa stabila version). Du kan även göra detta med programmet synaptic.

Kodnamnet för nästa stabila utgåva, t.ex. "jessie", spårar "jessie" genom dess övergång till "stable" och senare old-stable, medans "testing" kommer att hålla dig på "testing" efter en ny stabil utgåva har gjorts. Om du hellre vill följa jessie-utgåvan när den blir stabil, uppdatera din /etc/apt/sources.list, och ersätt "stable" eller "testing" med "jessie".

<!>

Om du följer testing eller kodnamnet för "nästa stabila" version, bör du alltid ha en mostvarande deb http://security.debian.org <"testing" eller kodnamn>/updates main rad i din /etc/apt/sources.list . Se denna FAQ.

Efter att du har installerat eller modifierat dina mjukvarukällor. kör apt-get update && apt-get upgrade regelbundet för att få nya versioner av mjukvara och säkerhetsuppdateringar. Om du upptäcker att några paket inte uppgraderas kan du också testa apt-get dist-upgrade, men uppmärksamma att detta kommando även kommer att lägga till eller ta bort paket, så kontrollera de föreslagna åtgärderna innan du fortsätter.

Överväganden

Ett exempel på typen av tillfälliga fel som kan uppkomma i testing var uppgraderingen från perl-5.6.0 till perl-5.6.1 som gjorde att perl inte hittade moduler om de kom från ett paket byggt med perl-5.6.0. Genom att manuellt sätta miljövariabeln PERL5LIB till /usr/lib/perl/5.6.0 så kunde man lösa problemet innan en fixad version av paketet kom in i testing.

Testing förändras oftare än stable, men inte lika ofta som unstable, så du kan förvänta dig att nya stabila versioner av programmen du använder kommer installeras så fort de är tillgängliga, förutom när testing "fryses" för att förbereda nästa utgåva. Se även DebianStability.

Jämfört med stable och unstable, har testing den sämsta hastigheten när det gäller säkerhetsuppdateringar. Följ inte testing om säkerhet är en prioritet.

Du kan se vilken distribution ett alias följer genom att se i Release-filen; exempelvis:

Om du undrar varför ett paket (eller en version av ett paket) inte finns i testing, se http://bjorn.haxx.se/debian.

Hur blir ''Testing'' den nya ''Stable''-utgåvan?

Se DebianReleaseFAQ.

Se även