Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2014-07-14 15:59:19
Size: 1293
Comment: Sync with English original
Revision 10 as of 2017-06-28 17:50:56
Size: 1330
Editor: ?agkd
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[DebianStable|English]] - [[StabilDebian|Dansk]] - [[DebianEstable|Español]] - [[fr/DebianStable|Français]] - [[it/DebianStable|Italiano]] - Svenska-~ ~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[DebianStable|English]] - [[ru/DebianStable|Русский]] - [[StabilDebian|Dansk]] - [[DebianEstable|Español]] - [[fr/DebianStable|Français]] - [[it/DebianStable|Italiano]] - Svenska-~

Translation(s): English - Русский - Dansk - Español - Français - Italiano - Svenska

Utgåvor > Debian Stable


Utgåvan av Debian som heter "stable" (svenska: stabil) är alltid den officiellt utgivna versionen av Debian. Vanliga användare skall använda denna version. Se även DebianStabilitet.

DebianWheezy (9.4) är den aktuella stabila versionen av Debian, och det har den varit sedan 2018-03-10.

Se även