Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2014-04-27 11:46:00
Size: 1260
Comment: Sync (mentioning 7.5)
Revision 9 as of 2014-07-14 15:59:19
Size: 1293
Comment: Sync with English original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
[[sv/DebianWheezy|DebianWheezy]] (Debian 7.5) är den aktuella stabila versionen av [[Debian]], och det har den varit sedan 2014-04-26. [[sv/DebianWheezy|DebianWheezy]] (<<DebianVersion(stable)>>) är den aktuella stabila versionen av [[Debian]], och det har den varit sedan '''<<DebianDate(stable)>>'''.

Translation(s): English - Dansk - Español - Français - Italiano - Svenska

Utgåvor > Debian Stable


Utgåvan av Debian som heter "stable" (svenska: stabil) är alltid den officiellt utgivna versionen av Debian. Vanliga användare skall använda denna version. Se även DebianStabilitet.

DebianWheezy (8.8) är den aktuella stabila versionen av Debian, och det har den varit sedan 2017-05-06.

Se även