Utgåvor > Debian Stable


Utgåvan av Debian som heter "stable" (svenska: stabil) är alltid den officiellt utgivna versionen av Debian. Vanliga användare skall använda denna version. Se även DebianStabilitet.

DebianBullseye (11.7) är den aktuella stabila versionen av Debian, och det har den varit sedan 2023-04-29.

Se även