Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2014-02-15 18:44:57
Size: 6379
Comment: Sync with English original
Revision 7 as of 2014-04-27 14:49:11
Size: 6790
Comment: Sync with English original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 41: Line 41:
 * 2014-04-24 : Långtiddsstöd tillkännagivet ~-([[https://www.debian.org/News/2014/20140424.html|pressmeddelande]])-~.
 * 2014-05-31 : Slut på det vanliga säkerhetsstödet (men långtidsstöd för i386 och amd64 fortsätter till Februari 2016). ~-([[https://www.debian.org/security/2014/dsa-2907|Debians säkerhetsbulletin 2907-1]])-~
Line 86: Line 88:
 * Ladda ner CD-avbildningar : [[http://www.debian.org/CD/]]  * Nedladdning : [[http://www.debian.org/CD/]]
 * Avbildningar finns i arkivet : [[http://cdimage.debian.org/cdimage/archive/]]

Translation(s): عربي - Deutsch - English - Français - Italiano - Русский - Svenska


Utgåvor > Debian Squeeze


Squeeze är utvecklingskodnamnet för Debian 6.0.

Det är den nuvarande gamla stabila distributionen.

Debian/Squeeze livscykel

Före utgåvan

Utgåva och uppdateringar

Arkitekturer

  • Squeeze's kvalificering av stödda arkitekturer är på väg : se status.

  • Övergivna arkitekturer : hppa

Nya funktioner

se

Paket & versioner

  • apt 0.8.10
  • kärna : linux 2.6.32
  • libc : eglibc 2.11
  • gcc : 4.4
  • X-server : Xorg R7.5
  • Gnome 2.30, KDE 4.4.5, Xfce 4.6

FAQ

Q) Vilken karaktär i 'Toy Story'' är Squeeze ?

Det är den tre-ögda rymdvarelsen (se Wikipedia sidan, bild)

Länkar

Se även