Translation(s): English - español - Italiano - 简体中文 - Svenska - Русский - Francais


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Mjukvaran som är tillgänglig för Debian-användare


 • Den här sidan ger en kort introduktion till mjukvaran som är tillgänglig i den stabila utgåvan av Debianoperativsystemet. Mer detaljer hittar du i länkarna nedan.


Mjukvaran som är tillgänglig i Debians stabila utgåva

En enorm mängd mjukvara är tillgänglig i Debians standardinstallation, och allt är lättinstallerat i Debian tack vare pakethanteringsverktygen.1 Historiskt sett har Debian haft mer mjukvara2 i sina förråd än någon annan Linuxdistribution.

Dock så finns inte all mjukvara som folk tycker är viktig och förväntar sig tillgänglig i Debians stabila utgåva. Därför finns en hel del extra mjukvara tillgänglig för Debian Stable både från officiella och inofficiella källor. Den här sidan ger en överblick över de mest använda källorna och/eller källor med bredd och djup. Mjukvarukällorna som beskrivs här är antingen skapade av Debian självt, eller för Debian av medlemmar av Debiangemenskapen3, så all mjukvara som beskrivs här stöds av Debiangemenskapen i stort. Snävt fokuserad mjukvara och mjukvara från obskyra källor, samt källor utanför Debiangemenskapen kan du hitta på sidan för Inofficiella förråd.

Detaljer rörande säkerhet

Säkerhetsöverväganden

Debianprojektet erbjuder den högsta nivån av säkerhet till den fria mjukvaran i Debians stabila utgåva. Vi kan inte garantera att de officiella, semi-officiella och inofficiella mjukvarukällorna som anges här har samma nivå av säkerhetssupport.

Säkerhetsuppdateringar av tillgänglig mjukvara

Det är värt att nämna att Debian ger snabba säkerhetsuppdateringar men att standardinstallationen inte säkerställer att dessa uppdateringar installeras när de blir tillgängliga. En essentiell del av att administrera ett Debiansystem är att säkerställa att säkerhetsuppdateringar sker.

Ett Debiansystem är förkonfigurerat att få säkerhetsuppdateringar när man manuellt efterfrågar dessa. Standardskrivbordet (gnome) ger en knapp i menyfältet som installerar säkerhetsuppdateringar. Andra kan behöva köra (som root)

aptitude update

följt av

aptitude safe-upgrade

regelbundet. Det finns paket som installerar säkerhetsuppdateringar automatiskt.

Mjukvara som behandlar installationsproblem

Eftersom Debians stabila utgåva förändras minimalt efter släpp så kommer kanske inte standardutgåvan att installera på den nyaste hårdvaran. Om man råkar ut för detta så kan man besöka http://kmuto.jp/debian/d-i/ för en installerare med en uppdaterad kärna.4

Notera även att en del hårdvara kräver ofri firmware för att fungera - Firmware som inte är inkluderad i Debian-installeraren.5 Se detaljer i installationsinstruktionerna, speciellt officiella installationsguiden, och skaffa hjälp via IRC och andra supportkanaler.

Nyare mjukvara för Debian Stable

Eftersom Debians stabila utgåva förändras minimalt efter den är släppt, och har få ändringar månader innan släpp, så är den inkluderade mjukvaran inte alltid den senaste. De som behöver nyare mjukvara men fortfarande vill ha tillförlitligheten och säkerheten hos Debian stable är ofta nöjda med mjukvara från backports, http://backports.debian.org.

Backports ger inte bara nyare applikationer, men även nyare kärnor. Att installera en nyare kärna är ofta bästa sättet att lösa problem med hårdvara, eftersom nyare kärnor innehåller nyare och fler drivrutiner och buggfixar.

Om du behöver något som inte är tillgängligt i backports, eller något som till och med är nyare än vad som finns i backports, så är ett bra alternativ att göra en egen backport från Debian Sid/Unstable. Om instruktionerna för att backporta från Sid/Unstable är oklara eller om du behöver mer hjälp så är IRCkanalen ett bra supportalternativ. Du kan även fråga där om du behöver något som till och med är nyare än vad som finns i Sid/Unstable.

Backporting (omkompilering och ompaketering) är det enda säkra sättet att installera paket från Debian Sid eller DebianTesting på ett system med Debian Stable. Installera inte sådana paket utan att backporta. Att försöka att "mixa" utgåvor, speciellt genom att uppdatera din sources.list, är ett säkert sätt att förstöra ditt system. I dessa fall är det enda sättet att få det ogjort ofta att återställa från backup.

Notera att installera den senaste mjukvara kanske inte är det bästa sättet att möta din verkliga behov. IRC, och andra supportalternativ kan föreslå alternativ som kan hjälpa dig att nå dina verkliga mål.

De som använder sig av backports, eller backportar paket själva, bör komma ihåg att säkerhetsuppdateringar inte längre är automatiska!6

Updateringar till mjukvara för Debian Stable

En del mjukvara, så som spamfilter, måste vara väldigt aktuella för att fungera. För att aktivera7 uppdateringar till absolut senaste versionerna av sådan mjukvara, eller backportar av de viktiga delarna, säkerställ att utgåvenamn-updates ?svit är aktiverad i /etc/apt/sources.list, genom att lägga till utgåvenamn-updates till slutet av raden. Raderna bör se ut något liknande:8

deb http://http.us.debian.org/debian/ squeeze main squeeze-updates

Före släppet av squeeze så var sådana uppdateringar tillgängliga från Volatile, http://volatile.debian.org/.

Webbläsare och epostklient från Mozilla

http://mozilla.debian.net tillhandahåller aktuella versioner av programvara från Mozilla.

Mjukvara för ljud och bild

Varning

En del mjukvara är inte tillgänglig eftersom den är olaglig i vissa delar av världen. Mjukvara för ljud och bild kan vara speciellt problematisk i detta hänseende, och USA är en av de mer restriktiva regeringarna. Enbart innehav av sådan mjukvara kan vara en brottslig handling och kan vara straffbart med fängelse. Okunnighet om lagen är ingen ursäkt. Den här sidan skall inte ses som ett alternativ till kvalificerad rättslig hjälp; juridisk rådgivning kan endast erhållas genom en jurist.

Mycket mjukvara relaterat till multi-media, speciellt mjukvara som tillåter uppspelning och manipulation av musik, video och liknande, kan inte inkluderas i själva Debian av legala orsaker. http://deb-multimedia.org innehåller inofficiella paket för Debian stable av sådan mjukvara.

Ett alternativt tillvägagångssätt, som kräver mer jobb men som garanterar kompatibilitet med riktiga Debian9 är att kompilera om källkodspaketet och aktivera codecs eller övriga features som är exkluderade av legala orsaker. Detta görs genom att ladda ner källkoden av .deb-paketet med apt-get source paketnamn, modifiera kompileringsflaggorna i debian/rules, använda dpkg --build källkodsmapp för att bygga om en binär .deb-fil, och gdebi paketnamn för att installera. Det kan vara en bra idé att lägga till +custom.X till versionsnumret där custom är ditt egna namn på versionen, och X är ditt privata revisionsnummer, för att kunna skilja på ditt paket från standardpaketet, och att se till att paketet inte uppdateras med hjälp av aptitude hold 'paketnamn' så det inte blir överskrivet vid en systemuppgradering.

Ofri mjukvara (exempelvis Adobe's Flash)

I enlighet med Debians kärnprinciper, enligt Debians Sociala Kontrakt, så är en standardinstallation inställd så den endast installerar Fri Mjukvara. Ofri mjukvara tillhandahålls för dem som är redo att riskera dess problematik. Innan du blint installerar ofri mjukvara kan det vara lämpligt att fråga om det finns något Fritt alternativ.10

Tillgång till ofri mjukvara som distribueras av Debianprojektet görs genom att modifiera filen /etc/apt/sources.list.11 Manualsidan för sources.list innehåller förklaringar och exempel. Grundtanken är att ange contrib och non-free som komponenter tillsammans med main-komponenten på slutet av varje rad, så att även dessa ?sviter kan laddas ner från varje mjukvaruarkiv.

Mjukvara för inbyggda enheter

En version av Debian, Emdebian, är tillgänglig för inbyggda enheter, enheter med ultra-låg prestanda.

Köra Debian utan att installera

En dator kan köra Debian utan att ha det installerat på hårddisken; tack var att det går att köra från en CD eller ett USB-minne. Debian-Live-projektet ger denna möjlighet. En "live"-utgåva av Debian skiljer sig inte från en installerad. Mjukvara installeras och tas bort som vanligt, men om dessa ändringar är kvar efter en omstart beror på från vilket media man kör och om det är skrivbart.Footnotes:

 1. Nya Debiananvändare bör hämta all deras mjukvara från Debianförråden. Debianunderhållarna har jobbat hårt för att säkerställa att mjukvaran i Debianförråden fungerar bra tillsammans och är säker. Att skaffa mjukvara från andra källor än Debian bryter (den icke-existerande) garantin! Kombinationen pakethanteringssystem och Linuxdistributioner som erbjuder enorma mängder mjukvara förändrar systemadministratörens arbetsgång, speciellt för den typiska användaren. Skaffa inte mjukvara från någon annan plats än Debian, inte ens från mjukvarans upphovsman, om du inte har kunskapen och tiden att lösa eventuella problem som kan uppstå som ett resultat. Nybörjare på Linux är ofta vana vid att hämta mjukvara direkt från dess upphovsmän, och andra slumpmässigt utvalda platser på nätet. Detta tillvägagångssätt bistår till instabiliteten, oflexibiliteten, och osäkerhet som icke-Linux-system innehar. Du kan tro att eftersom du är van vid att hämta mjukvara från olika källor och integrera dem i ditt system så är detta tillvägagångssätt hanterbart. Erfarenhet hävdar annat. Du rekommenderas att vänta tills du har hanterat flera stora uppgraderingar och hävdar att du är något av en expert innan du vågar dig bort från de stödda Debianförråden. (1)

 2. I de fall där mjukvara eller dess konfiguration har modifierats för att introducera Debianspecifika egenheter så är de dokumenterade i ett dokument README.Debian i paketets mapp /usr/share/doc/paketnamn/. Detta är oftast endast av intresse för administratörer. (2)

 3. Även de inofficiella källorna är "officiellt inofficiella" och hade varit en del av Debian om möjligheten fanns att göra dem det. Dessa mjukvarukällor kämpar för att möta Debians höga krav och är utvecklade för att integreras sömlöst i Debian. De är väletablerade och har hållit hög standard under lång tid. (3)

 4. Kärnan, det mest grundläggande i systemet, fungerar som en medlare mellan resten av system och hårdvaran. På grund av detta så är en nyare kärna ofta det enda som krävs för att stöda nyare hårdvara. (4)

 5. Det finns inofficiella installerare som innehåller denna ofria firmware men det är inte så fördelaktigt att använda dessa jämfört med att följa instruktionerna i installationsguiden. Se http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current/ (5)

 6. När detta skrivs så ger inte Debian Security Teamet support för mjukvaran i backports.debian.org, även om en del av mjukvaran kan få säkerhetsuppdateringar från backport-underhållarna. (6)

 7. Debianinstalleraren frågar om den skall lägga till sviten utgåvenamn-updates så den kan redan vara aktiverad på ditt system. (7)

 8. Självklart finns det GUI-verktyg för dem som är rädda för att redigera text. (8)

 9. Vissa personer är inte så glada åt kvaliteten på deb-multimedia.org. Ursprungliga citatet är försvunnet, men känslan fångas av denna rekonstruktion av vad en expert i en Debian IRC-kanal kommenterade: "Jag skulle hellre sticka ut ögonen med trubbiga tandpetare än låta den skiten komma i närheten av mina system." (9)

 10. Hursomhelst så är det mycket bättre att få tag på ofri mjukvara via Debians förråd än att hämta den från något annat ställe på nätet, inkluderat mjukvarans ursprungliga källa. Mjukvaran i Debians förråd har bevisat sig integrera bra med Debian och uppdateras för att upprätthålla säkerhet -- så långt som det är möjligt när det gäller ofri mjukvara. (10)

 11. De som är rädda för att skriva text i ett dokument kan istället använda sig av kryssrutor och liknande i pakethanteraren Synaptic. (11)