Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2013-01-23 00:29:35
Size: 1803
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2015-12-12 16:45:37
Size: 1810
Comment: s /http /https
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
Debianförråden kan hittas på [[http://www.debian.org/mirror/|Debianspeglar]]. Debianförråden kan hittas på [[https://www.debian.org/mirror/|Debianspeglar]].
Line 18: Line 18:
 * [[http://www.debian.org/mirror/list|officiella listan på Debianspeglar]]  * [[https://www.debian.org/mirror/list|officiella listan på Debianspeglar]]
Line 27: Line 27:
 * i det [[http://packages.debian.org/stable/|stabila förrådet]]  * i det [[https://packages.debian.org/stable/|stabila förrådet]]
Line 29: Line 29:
 * i [[http://packages.debian.org/lenny-backports/|förrådet lenny-backports]]  * i [[https://packages.debian.org/lenny-backports/|förrådet lenny-backports]]
Line 31: Line 31:
 * i [[http://packages.debian.org/testing/|förrådet testing]]  * i [[https://packages.debian.org/testing/|förrådet testing]]
Line 33: Line 33:
 * i [[http://packages.debian.org/sid/|förrådet sid]]  * i [[https://packages.debian.org/sid/|förrådet sid]]
Line 35: Line 35:
 * i det [[http://packages.debian.org/experimental/|experimentella förrådet]]  * i det [[https://packages.debian.org/experimental/|experimentella förrådet]]

Translation(s): English - Français - Italiano - Русский - Svenska

(!) ?Discussion


Ett Debianförråd är en katalog där du kan hitta mjukvara som du kan installera i Debian.

Varje Debiandistribution har sitt eget förråd.

Debianförråden kan hittas på Debianspeglar.

Speglar

En lista på speglar :

Distributioner

Här följer en lista på mjukvaran som inkluderas i varje Debiandistribution :

Arbeta med förråd