Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2015-12-12 16:45:37
Size: 1810
Comment: s /http /https
Revision 3 as of 2021-12-01 22:06:43
Size: 1813
Comment: lenny-backports -> stable-backports
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 29: Line 29:
 * i [[https://packages.debian.org/lenny-backports/|förrådet lenny-backports]]  * i [[https://packages.debian.org/stable-backports/|förrådet stable-backports]]
Line 41: Line 41:
 * Hur man sätter upp et [[DebianRepository/HowTo/TrivialRepository|trivialt arkiv]]  * Hur man sätter upp ett [[DebianRepository/HowTo/TrivialRepository|trivialt arkiv]]

Translation(s): English - Français - Italiano - Русский - Svenska

(!) ?Discussion


Ett Debianförråd är en katalog där du kan hitta mjukvara som du kan installera i Debian.

Varje Debiandistribution har sitt eget förråd.

Debianförråden kan hittas på Debianspeglar.

Speglar

En lista på speglar :

Distributioner

Här följer en lista på mjukvaran som inkluderas i varje Debiandistribution :

Arbeta med förråd