Translation(s): English - Français - Italiano - Русский - Svenska

(!) ?Discussion


Ett Debianförråd är en katalog där du kan hitta mjukvara som du kan installera i Debian.

Varje Debiandistribution har sitt eget förråd.

Debianförråden kan hittas på Debianspeglar.

Speglar

En lista på speglar :

Distributioner

Här följer en lista på mjukvaran som inkluderas i varje Debiandistribution :

Arbeta med förråd