Translation(s): Español - Brasileiro - English - Français - Italiano - Nederlands - ?Polski - 简体中文 - 한국어 - Русский - Svenska


Introduktion

Debian är under kontinuerlig utveckling. Senaste utgåvan är Debian GNU/Linux 11.5. Den är även känd under namnet stable eller under dess kodnamn "Bullseye".

Varje version motsvarar också en uppsättning döpta mjukvaruförråd (åtminstone en per CPU-arkitektur).

Vid varje given tidpunkt så finns det en stabil utgåva av Debian, som Debians säkerhetsgrupp ger stöd för. När en ny utgåva släpps, så kommer säkerhetsgruppen vanligtvis ge stöd till den gamla versionen i ungefär ett år, medan de även ger stöd till den nya/aktuella utgåvan. Endast stable rekommenderas för produktionsanvändning.

Det finns även två utvecklingsförråd unstable och testing som ständigt uppdateras under utvecklingen av nästa stabila version. De senaste paketen hamnar i unstable (som alltid har kodnamnet "Sid"). Paket kopieras automatiskt från unstable till testing när de möter kriterierna så som avsaknad av utgåvekritiska buggar, och beroenden är tillfredsställda av andra paket i testing.

Välja

Slutanvändaren bör välja antingen stable eller testing. Stable rekommenderas i produktionsmiljö där det krävs stabilitet och säkerhet (servrar, brandväggar etc) och rekommenderas även för dem som är nybörjare på Linux. Testing rekommenderas för något mer avancerade användare som vill ha nyare mjukvara på sina skrivbordsmaskiner och är kapabla att rapportera och fixa buggar för att hjälpa Debian.

Att välja en Debiandistribution tar upp fördelar och nackdelar med att välja en version av Debian före en annan. Och översikten över mjukvara i Debian Stable beskriver vanliga sätt som Debian stable förbättras med nyare mjukvara eller förbättras med utökade egenskaper på andra vis.

Debians FTP-arkiv-kapitlet i Debian FAQen har mer information.

Nuvarande utgåvor/Förråd

Se även:

Produktionsutgåvor

Version

Kodnamn

Utgåvedatum

End of life

EOL LTS

EOL ELTS

13

Trixie

12

Bookworm

11

Bullseye

2021-08-14

10

Buster

2019-07-06

~2022-08

9

Stretch

2017-06-17

2020-07-06

~2022

8

Jessie

2015-04-25

2018-06-17

~2020-06-30

~2022-06-30

7

Wheezy

2013-05-04

2016-04-25

2018-05-31

~2019-12-31

6.0

Squeeze

2011-02-06

2014-05-31

2016-02-29

5.0

Lenny

2009-02-14

2012-02-06

4.0

Etch

2007-04-08

2010-02-15

3.1

Sarge

2005-06-06

2008-03-31

3.0

Woody

2002-07-19

2006-06-30

2.2

Potato

2000-08-15

2003-06-30

2.1

Slink

1999-03-09

2000-09-30

2000-10-30

2.0

Hamm

1998-07-24

-

1.3

Bo

1997-07-02

-

1.2

Rex

1996-12-12

-

1.1

Buzz

1996-06-17

-

0.93R6

1995-10-26

-

0.93R5

~1995-03-01

-

0.91

~1994-01-01

-

Påminnelse: EOL-datumet för stabila utgåvan är datumet för nästa stabila utgåva, plus ett år. Exempelvis, Debian Bullseye ("Buster +1") släpptes 2021-08-14, så Debian Buster's EOL är runt 2022-08.

Notera: punktutgåvorna (som 6.0.1 och 6.0.2) beskrivs på varje utgåvas sida.

Se även Debianhistorik.

Utgåvestatistik

Version

Kodnamn

Längd på Freeze

Tid från föregående utgåva

Tid från nästa utgåva fram till EOL

Total livslängd

1.2

Rex

178 dagar

1.3

Bo

175 dagar

2.0

Hamm

171 dagar

414 dagar

2.1

Slink

125 dagar

228 dagar

76 dagar

601 dagar

2.2

Potato

212 dagar

525 dagar

346 dagar

1049 dagar

3.0

Woody

383 dagar

703 dagar

389 dagar

1442 dagar

3.1

Sarge

34 dagar

1053 dagar

357 dagar

1028 dagar

4.0

Etch

258 dagar

671 dagar

366 dagar

1044 dagar

5.0

Lenny

202 dagar

678 dagar

365 dagar

1087 dagar

6.0

Squeeze

184 dagar

722 dagar

391 dagar

7.0

Wheezy

308 dagar

818 dagar

367 dagar

8.0

Jessie

171 dagar

721 dagar

9.0

Stretch

224 dagar

784 dagar

10.0

Buster

185 dagar

749 dagar

I tabellen ovan har data som följer nuvarande utgåvetendenser blivit färgade med grönt. Vad som kan utläsas ur denna data är att en typisk Debianutgåva:

http://debian.semistable.com/releases.gif

Arbetsflöde

Här är ett diagram som beskriver hur paket flödar mellan arkiv:

https://salsa.debian.org/debian/package-cycle/raw/master/package-cycle.svg

Ovanstående grafik har genererats från en punktfil i Gitförrådet för paketet package-cycle.

Se även de olika mjukvarorna som möjliggör detta arkiv.

Kodnamn

Utgåvor av distributionen Debian har både traditionella versionsnummer men även kodnamn som baseras på karaktärer i filmen "Toy Story" (1995) från Pixar/Disney. Sid, som du kanske minns, var den onde grannen som förstörde alla leksaker. Utöver detta så är kodnamnet för det experimentella förrådet, Experimental, RC-Buggy, som var Andys leksaksbil, och är en ordlek rörande "Release Critical" och "Remote Control".

Se även

Wikisidor

All wikisidor om Debianutgåvor:


CategoryRelease