Translation(s): Español - Brasileiro - English - Français - Italiano - Nederlands - ?Polski - 简体中文 - 한국어 - Русский - Svenska


Introduktion

Debian är under kontinuerlig utveckling. Senaste utgåvan är Debian GNU/Linux 10.10. Den är även känd under namnet stable eller under dess kodnamn "Wheezy".

Varje version motsvarar också en uppsättning döpta mjukvaruförråd (åtminstone en per CPU-arkitektur).

Vid varje given tidpunkt så finns det en stabil utgåva av Debian, som supportas av Debian Security Teamet. När en ny utgåva släpps, så kommer säkerhetsteamet vanligtvis supporta den gamla versionen i ungefär ett år, medans dom även supportar den nya/aktuella utgåvan. Endast stable rekommenderas för produktionsanvändning.

Det finns även två utvecklingsförråd unstable och testing som ständigt uppdateras under utvecklingen av nästa stabila version. Dom senaste paketen hamnar i unstable (som alltid har kodnamnet "Sid"). Paket kopieras automatiskt från unstable till testing när dom möter kriterierna så som avsaknad av utgåvekritiska buggar, och beroenden är tillfredsställda av andra paket i testing.

Välja

Slutanvändaren bör välja antingen stable eller testing. Stable rekommenderas i produktionsmiljö där det krävs stabilitet och säkerhet (servrar, brandväggar etc) och rekommenderas även för dom som är nybörjare på Linux. Testing rekommenderas för något mer avancerade användare som vill ha nyare mjukvara på sina skrivbordsmaskiner och är kapabla att rapportera och fixa buggar för att hjälpa Debian.

Att välja en Debiandistribution tar upp fördelar och nackdelar med att välja en version av Debian före en annan. Och översikten över mjukvara i Debian Stable beskriver vanliga sätt som Debian stable förbättras med nyare mjukvara eller förbättras med utökade egenskaper på andra vis.

Debians FTP-arkiv-kapitlet i Debian FAQen har mer information.

Nuvarande utgåvor/Förråd

Se även:

Produktionsutgåvor

Version

Kodnamn

Utgåvedatum

7.0

wheezy

4 Maj 2013

6.0

squeeze

6 Februari 2011

5.0

lenny

14 Februari 2009

4.0

etch

8 April 2007

3.1

sarge

6 Juni 2005

3.0

woody

19 Juli 2002

2.2

potato

15 Augusti 2000

2.1

slink

9 Mars 1999

2.0

hamm

24 Juli 1998

1.3

bo

2 Juli 1997

1.2

rex

12 December 1996

1.1

buzz

17 Juni 1996

0.93R6

November 1995

0.93R5

Mars 1995

0.91

Januari 1994

Notera: punktutgåvorna (som 6.0.1 och 6.0.2) beskrivs på varje utgåvas sida.

Se även Debianhistorik.

Utgåvestatistik

Version

Kodnamn

Fryspediod

Tid från föregående utgåva

Tid från följande utgåva till EOL

Total livstid

1.2

rex

178 dagar

1.3

bo

175 dagar

2.0

hamm

171 dagar

414 dagar

2.1

slink

125 dagar

228 dagar

76 dagar

601 dagar

2.2

potato

212 dagar

525 dagar

346 dagar

1049 dagar

3.0

woody

383 dagar

703 dagar

389 dagar

1442 dagar

3.1

sarge

34 dagar

1053 dagar

357 dagar

1028 dagar

4.0

etch

258 dagar

671 dagar

366 dagar

1044 dagar

5.0

lenny

202 dagar

678 dagar

365 dagar

1087 dagar

6.0

squeeze

184 dagar

722 dagar

7.0

wheezy

308 dagar

818 dagar

I tabellen ovan har data som följer nuvarande utgåvetendenser blivit färgade med grönt. Vad som kan utläsas ur denna data är att en typisk Debianutgåva:

http://debian.semistable.com/releases.gif

Kodnamn

Utgåvor av distributionen Debian har både traditionella versionsnummer men även kodnamn som baseras på karaktärer i filmen "Toy Story" (1995) från Pixar/Disney. Sid, som du kanske minns, var den onde grannen som förstörde alla leksaker.