Translation(s): Español - Brasileiro - English - Français - Italiano - Nederlands - ?Polski - 简体中文 - 한국어 - Русский - Svenska


Introduktion

Debian är under kontinuerlig utveckling. Senaste utgåvan är Debian GNU/Linux 12.3. Den är även känd under namnet stable eller under dess kodnamn "Bullseye".

Varje version motsvarar också en uppsättning döpta mjukvaruförråd (åtminstone en per CPU-arkitektur).

Vid varje given tidpunkt så finns det en stabil utgåva av Debian, som Debians säkerhetsgrupp ger stöd för. När en ny utgåva släpps, så kommer säkerhetsgruppen vanligtvis ge stöd till den gamla versionen i ungefär ett år, medan de även ger stöd till den nya/aktuella utgåvan. Endast stable rekommenderas för produktionsanvändning.

Det finns även två utvecklingsförråd unstable och testing som ständigt uppdateras under utvecklingen av nästa stabila version. De senaste paketen hamnar i unstable (som alltid har kodnamnet "Sid"). Paket kopieras automatiskt från unstable till testing när de möter kriterierna så som avsaknad av utgåvekritiska buggar, och beroenden är tillfredsställda av andra paket i testing.

Välja

Slutanvändaren bör välja antingen stable eller testing. Stable rekommenderas i produktionsmiljö där det krävs stabilitet och säkerhet (servrar, brandväggar etc) och rekommenderas även för dem som är nybörjare på Linux. Testing rekommenderas för något mer avancerade användare som vill ha nyare mjukvara på sina skrivbordsmaskiner och är kapabla att rapportera och fixa buggar för att hjälpa Debian.

Att välja en Debiandistribution tar upp fördelar och nackdelar med att välja en version av Debian före en annan. Och översikten över mjukvara i Debian Stable beskriver vanliga sätt som Debian stable förbättras med nyare mjukvara eller förbättras med utökade egenskaper på andra vis.

Debians FTP-arkiv-kapitlet i Debian FAQen har mer information.

Nuvarande utgåvor/Förråd

Se även:

Produktionsutgåvor

Version

Kodnamn

Utgåvedatum

End of life

EOL LTS

EOL ELTS

13

Trixie

12

Bookworm

11

Bullseye

2021-08-14

10

Buster

2019-07-06

~2022-08

9

Stretch

2017-06-17

2020-07-06

~2022

8

Jessie

2015-04-25

2018-06-17

~2020-06-30

~2022-06-30

7

Wheezy

2013-05-04

2016-04-25

2018-05-31

~2019-12-31

6.0

Squeeze

2011-02-06

2014-05-31

2016-02-29

5.0

Lenny

2009-02-14

2012-02-06

4.0

Etch

2007-04-08

2010-02-15

3.1

Sarge

2005-06-06

2008-03-31

3.0

Woody

2002-07-19

2006-06-30

2.2

Potato

2000-08-15

2003-06-30

2.1

Slink

1999-03-09

2000-09-30

2000-10-30

2.0

Hamm

1998-07-24

-

1.3

Bo

1997-07-02

-

1.2

Rex

1996-12-12

-

1.1

Buzz

1996-06-17

-

0.93R6

1995-10-26

-

0.93R5

~1995-03-01

-

0.91

~1994-01-01

-

Påminnelse: EOL-datumet för stabila utgåvan är datumet för nästa stabila utgåva, plus ett år. Exempelvis, Debian Bullseye ("Buster +1") släpptes 2021-08-14, så Debian Buster's EOL är runt 2022-08.

Notera: punktutgåvorna (som 6.0.1 och 6.0.2) beskrivs på varje utgåvas sida.

Se även Debianhistorik.

Utgåvestatistik

Version

Kodnamn

Längd på Freeze

Tid från föregående utgåva

Tid från nästa utgåva fram till EOL

Total livslängd

1.2

Rex

178 dagar

1.3

Bo

175 dagar

2.0

Hamm

171 dagar

414 dagar

2.1

Slink

125 dagar

228 dagar

76 dagar

601 dagar

2.2

Potato

212 dagar

525 dagar

346 dagar

1049 dagar

3.0

Woody

383 dagar

703 dagar

389 dagar

1442 dagar

3.1

Sarge

34 dagar

1053 dagar

357 dagar

1028 dagar

4.0

Etch

258 dagar

671 dagar

366 dagar

1044 dagar

5.0

Lenny

202 dagar

678 dagar

365 dagar

1087 dagar

6.0

Squeeze

184 dagar

722 dagar

391 dagar

7.0

Wheezy

308 dagar

818 dagar

367 dagar

8.0

Jessie

171 dagar

721 dagar

9.0

Stretch

224 dagar

784 dagar

10.0

Buster

185 dagar

749 dagar

I tabellen ovan har data som följer nuvarande utgåvetendenser blivit färgade med grönt. Vad som kan utläsas ur denna data är att en typisk Debianutgåva:

http://debian.semistable.com/releases.gif

Arbetsflöde

Här är ett diagram som beskriver hur paket flödar mellan arkiv:

https://salsa.debian.org/debian/package-cycle/raw/master/package-cycle.svg

Ovanstående grafik har genererats från en punktfil i Gitförrådet för paketet package-cycle.

Se även de olika mjukvarorna som möjliggör detta arkiv.

Kodnamn

Utgåvor av distributionen Debian har både traditionella versionsnummer men även kodnamn som baseras på karaktärer i filmen "Toy Story" (1995) från Pixar/Disney. Sid, som du kanske minns, var den onde grannen som förstörde alla leksaker. Utöver detta så är kodnamnet för det experimentella förrådet, Experimental, RC-Buggy, som var Andys leksaksbil, och är en ordlek rörande "Release Critical" och "Remote Control".

Se även

Wikisidor

All wikisidor om Debianutgåvor:

 1. Backports
 2. CategoryRelease
 3. DebianBo
 4. DebianBookworm
 5. DebianBullseye
 6. DebianBuster
 7. DebianBuzz
 8. DebianEdu/HowTo/LtspBootchart (ltsp-build-client.log-0.82-2-20060309.txt)
 9. DebianEtch
 10. DebianExperimental
 11. DebianForky
 12. DebianHamm
 13. DebianJessie
 14. DebianLenny
 15. DebianOldOldStable
 16. DebianOldStable
 17. DebianPotato
 18. DebianReleases
 19. DebianRex
 20. DebianSarge
 21. DebianSlink
 22. DebianSqueeze
 23. DebianStable
 24. DebianStretch
 25. DebianTesting
 26. DebianTrixie
 27. DebianUnstable
 28. DebianWheezy
 29. DebianWoody
 30. ReleasePartyBookworm/India/Online
 31. Sprints/2016/DebianCloudNov2016 (Minutes.txt)
 32. ar/DebianSqueeze
 33. de/Backports
 34. de/DebianBookworm
 35. de/DebianForky
 36. de/DebianLenny
 37. de/DebianSqueeze
 38. de/DebianStretch
 39. es/Backports
 40. es/DebianBookworm
 41. es/DebianBullseye
 42. es/DebianBuster
 43. es/DebianJessie
 44. es/DebianSqueeze
 45. es/DebianStretch
 46. es/DebianTrixie
 47. fr/Backports
 48. fr/DebianBo
 49. fr/DebianBookworm
 50. fr/DebianBullseye
 51. fr/DebianBuster
 52. fr/DebianEtch
 53. fr/DebianExperimental
 54. fr/DebianForky
 55. fr/DebianHamm
 56. fr/DebianJessie
 57. fr/DebianLenny
 58. fr/DebianOldOldStable
 59. fr/DebianReleases
 60. fr/DebianSarge
 61. fr/DebianSlink
 62. fr/DebianSqueeze
 63. fr/DebianStable
 64. fr/DebianStretch
 65. fr/DebianTesting
 66. fr/DebianTrixie
 67. fr/DebianUnstable
 68. fr/DebianWheezy
 69. fr/DebianWoody
 70. he/DebianBuster
 71. id/DebianBullseye
 72. id/DebianStretch
 73. it/Backports
 74. it/DebianBo
 75. it/DebianBookworm
 76. it/DebianBullseye
 77. it/DebianBuster
 78. it/DebianBuzz
 79. it/DebianEtch
 80. it/DebianExperimental
 81. it/DebianForky
 82. it/DebianHamm
 83. it/DebianJessie
 84. it/DebianLenny
 85. it/DebianOldOldStable
 86. it/DebianOldStable
 87. it/DebianPotato
 88. it/DebianReleases
 89. it/DebianRex
 90. it/DebianSarge
 91. it/DebianSlink
 92. it/DebianSqueeze
 93. it/DebianStable
 94. it/DebianStretch
 95. it/DebianTesting
 96. it/DebianTrixie
 97. it/DebianUnstable
 98. it/DebianWheezy
 99. it/DebianWoody
 100. ko/DebianBookworm
 101. ko/DebianBullseye
 102. ko/DebianBuster
 103. ko/DebianForky
 104. ko/DebianStretch
 105. ko/DebianTesting
 106. ko/DebianTrixie
 107. ko/DebianUnstable
 108. pt_BR/Backports
 109. pt_BR/DebianBo
 110. pt_BR/DebianBookworm
 111. pt_BR/DebianBullseye
 112. pt_BR/DebianBuster
 113. pt_BR/DebianBuzz
 114. pt_BR/DebianEtch
 115. pt_BR/DebianExperimental
 116. pt_BR/DebianForky
 117. pt_BR/DebianHamm
 118. pt_BR/DebianJessie
 119. pt_BR/DebianLenny
 120. pt_BR/DebianOldStable
 121. pt_BR/DebianPotato
 122. pt_BR/DebianReleases
 123. pt_BR/DebianRex
 124. pt_BR/DebianSarge
 125. pt_BR/DebianSlink
 126. pt_BR/DebianSqueeze
 127. pt_BR/DebianStable
 128. pt_BR/DebianStretch
 129. pt_BR/DebianTesting
 130. pt_BR/DebianTrixie
 131. pt_BR/DebianUnstable
 132. pt_BR/DebianWheezy
 133. pt_BR/DebianWoody
 134. ru/Backports
 135. ru/DebianBullseye
 136. ru/DebianBuster
 137. ru/DebianJessie
 138. ru/DebianRex
 139. ru/DebianSqueeze
 140. ru/DebianStretch
 141. ru/DebianWheezy
 142. sv/DebianJessie
 143. sv/DebianLenny
 144. sv/DebianReleases
 145. sv/DebianSqueeze
 146. sv/DebianWheezy
 147. uk/DebianBookworm
 148. uk/DebianBullseye
 149. uk/DebianBuster
 150. uk/DebianEtch
 151. uk/DebianHamm
 152. uk/DebianJessie
 153. uk/DebianLenny
 154. uk/DebianOldStable
 155. uk/DebianPotato
 156. uk/DebianReleases
 157. uk/DebianSarge
 158. uk/DebianSlink
 159. uk/DebianSqueeze
 160. uk/DebianStable
 161. uk/DebianStretch
 162. uk/DebianTesting
 163. uk/DebianTrixie
 164. uk/DebianWheezy
 165. uk/DebianWoody
 166. vi/DebianReleases
 167. zh_CN/Backports
 168. zh_CN/DebianWheezy


CategoryRelease