Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2015-02-05 09:56:51
Size: 3400
Editor: ?MisterHat
Comment:
Revision 3 as of 2017-04-23 01:26:12
Size: 3379
Editor: PaulWise
Comment: use Debian manpages
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 34: Line 34:
För en sökning efter ett nyckelord i paketbeskrivningarna, använd [[http://manpage.debian.net/|apt-cache]]. För en sökning efter ett nyckelord i paketbeskrivningarna, använd DebianMan:apt-cache.

Translation(s): English - Español - Français - Italiano - Русский - Svenska


Presentation

Ett Debian-paket är en fil med filändelsen .deb som innehåller mjukvara för ditt Debiansystem.

En .deb är också känd som ett binärpaket. Det betyder att programmet i paketet är redo att köras på ditt system.

Det finns även källkodspaket.

Du kan välja en standardaktivitet som "installera paket (dpkg i en terminal)".

Ett Debianpaket är smart nog att veta hur det skall lägga till sig själv till ditt system, ta bort sig själv, och till och med konfigurera sig själv för att passa dina behov.

Varje paket kommer med egen ?dokumentation.

Vad betyder ett namn? Varje paket har ett namn, och det finns speciella regler för vad det kan och inte kan innehålla. Se även paketinstalleringstips.

MIME-typen är

 application/x-deb

Hitta paket

Om du vill installera ett paket, men du vet inte hur du skall hitta vad det heter : Sök efter det på http://www.debian.org/distrib/packages (eller http://packages.debian.org/<namn> om du känner till paketnamnet).

Kom ihåg att välja Debianutgåvan som du kör (t.ex. Stable, Testing eller Unstable). Paketen skiljer sig nämnvärt mellan utgåvorna.

För en sökning efter ett nyckelord i paketbeskrivningarna, använd apt-cache.

Om du söker specifikt efter ett alternativ till något Windowsprogram, se WindowsEquivalent.

Om du undrar var ett paket som du har haft installerat på ditt system har tagit vägen när det blir "föråldrat" och otillgängligt, se http://ftp-master.debian.org/removals.txt för att hitta information om borttagna paket.

Buggar

Olyckligtvis är en del paket trasiga. Om apt-get eller aptitude misslyckas att uppgradera ditt system, försök först att uppdatera aptitude, sedan Apt, sedan dpkg.

Om du helt enkelt tycker att ditt paket är sönder, vänligen skicka in en felrapport (se reportbug)!

Hur man extraherar innehållet i ett paket

Försök inte att använda dpkg-deb eller dom andra kommandona på denna sida för att installera mjukvara! Du måste använda dpkg för att säkerställa att alla filer placeras på ett korrekt sätt, och att paketskripten körs och dess status och innehåll lagras ordentligt.

 dpkg-deb -x file.deb dir

Virtuella Paket

www.debian.org/doc/debian-policy/ - Virtuella paket i Debian Policy Manualen

Ibland finns det flera olika paket som erbjuder mer eller mindre samma funktionalitet. I detta fall så kan det vara användabart att definiera ett virtuellt paket som beskriver denna gemensamma funktionalitet...

Se även


CategoryPackageManagement


  • ToDo: This page needs cleanup