Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2013-05-06 17:11:00
Size: 2270
Comment: Sync with English original (Update oldstable)
Revision 3 as of 2021-11-30 17:31:27
Size: 2278
Comment: Dom -> de/dem
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
Line 11: Line 12:
[[sv/DebianSqueeze|Squeeze]] är nuvarande oldstable. <<DebianCodenameLink(oldstable)>> är nuvarande oldstable.
Line 16: Line 18:
 :: A.2) En del debianbaserade distributioners stabila version kan vara baserade på oldstable. Att ha oldstable tillgängligt kan vara lägligt även för dom.  :: A.2) En del debianbaserade distributioners stabila version kan vara baserade på oldstable. Att ha oldstable tillgängligt kan vara lägligt även för dem.
Line 29: Line 31:
 * [[sv/DebianReleases|Utgåvor]] - mer om dom olika Debianutgåvorna.  * [[sv/DebianReleases|Utgåvor]] - mer om de olika Debianutgåvorna.

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska

Utgåvor > OldStable


oldstable är ett kodnamn på föregående version av Debians stabila förråd, så länge säkerhetsuppdateringar tillhandahålls. Det är inte bara namnet på den "gamla stabila" versionen av Debian.

När säkerhetsuppdateringar inte tillhandahålls längre för 'oldstable', så flyttas förrådet till http://archive.debian.org/.

Buster är nuvarande oldstable.

FAQ

Q) Varför oldstable ?
A.1) I en stor organisation kan det ta tid att planera, testa och uppgradera alla datorer.
A.2) En del debianbaserade distributioners stabila version kan vara baserade på oldstable. Att ha oldstable tillgängligt kan vara lägligt även för dem.
Q) När släpps oldstable ?

Oldstable "skapas" 1 strax innan en ny stabil version släpps.

Q) Hur länge tillhandahålls säkerhetsuppdateringar?

Säkerhetsteamet försöker underhålla en stabil utgåva ungefär ett år efter att den nästa stabila utgåvan har släppts, utom när en till stabil distribution släpps inom samma år. Det är inte möjligt att stöda tre distributioner samtidigt; att stöda två samtidigt är svårt nog. källa: Debian Security FAQ

Se även

  • Status/Stable - Nuvarande status på Stable

  • Utgåvor - mer om de olika Debianutgåvorna.

    • Debian Stable - Den officiella Debianutgåvan (den med färre buggar och säkerhetshål).

    • Debian Unstable - förråd där nya och otestade paket introduceras.

    • Debian Testing - förråd med paket från unstable, om inga buggar hittas på 10 dagar.

  1. Det är bara en symlänk till distributionskodnamnet (1)