Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska

Utgåvor > OldStable


oldstable är ett kodnamn på föregående version av Debians stabila förråd, så länge säkerhetsuppdateringar tillhandahålls. Det är inte bara namnet på den "gamla stabila" versionen av Debian.

När säkerhetsuppdateringar inte tillhandahålls längre för 'oldstable', så flyttas förrådet till http://archive.debian.org/.

Bullseye är nuvarande oldstable.

FAQ

Q) Varför oldstable ?
A.1) I en stor organisation kan det ta tid att planera, testa och uppgradera alla datorer.
A.2) En del debianbaserade distributioners stabila version kan vara baserade på oldstable. Att ha oldstable tillgängligt kan vara lägligt även för dem.
Q) När släpps oldstable ?

Oldstable "skapas" 1 strax innan en ny stabil version släpps.

Q) Hur länge tillhandahålls säkerhetsuppdateringar?

Säkerhetsteamet försöker underhålla en stabil utgåva ungefär ett år efter att den nästa stabila utgåvan har släppts, utom när en till stabil distribution släpps inom samma år. Det är inte möjligt att stöda tre distributioner samtidigt; att stöda två samtidigt är svårt nog. källa: Debian Security FAQ

Se även

  1. Det är bara en symlänk till distributionskodnamnet (1)