Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2013-01-20 22:25:20
Size: 6429
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2013-01-21 00:27:35
Size: 6429
Comment: Some minor translations I missed previously
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 55: Line 55:
 * Lenny stöds officellt på följande [[SupportedArchitectures|arkitekturer]] : alpha, amd64, arm, '''armel''', hppa, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc. (se Lenny's [[http://www.debian.org/releases/lenny/|utgåvesida]], [[http://release.debian.org/lenny/arch_policy.html|criteria]], and [[http://release.debian.org/lenny/arch_qualify.html|status]]).  * Lenny stöds officellt på följande [[SupportedArchitectures|arkitekturer]] : alpha, amd64, arm, '''armel''', hppa, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc. (se Lenny's [[http://www.debian.org/releases/lenny/|utgåvesida]], [[http://release.debian.org/lenny/arch_policy.html|kriteria]], och [[http://release.debian.org/lenny/arch_qualify.html|status]]).

Utgåvor > Debian Lenny

Translation(s): Deutsch - English - Français - Italiano - Português Brasileiro - Svenska

(!) ?Discussion


http://www.debian.org/releases/lenny/ - Debian/Lenny utgåveinformation

Nuvarande utgåvan DebianOldStable utvecklades under kodnamnet Lenny.

Den släpptes den 15e Feb 2009 som Debian GNU/Linux 5.0, medans den tidigare var DebianTesting-distributionen. Den efterföljdes av Debian/Squeeze den 6e Feb 2011.

Debian/Lenny Livscykel

Före utgåvan

Utgåva och uppdateringar

Se Lenny's punktutgåvor Ändringslogg.

Arkitekturer

  • New ARM EABI port, "armel"
  • Lenny stöds officellt på följande arkitekturer : alpha, amd64, arm, armel, hppa, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc. (se Lenny's utgåvesida, kriteria, och status).

Nya funktioner

Se även:

Paket & versioner

  • apt 0.7.20
  • kärna : linux 2.6.26
  • libc : libc6 2.7
  • gcc : 4:4.3.2
  • X-server : Xorg 7.3
  • FHS 2.3
  • LSB 3.2

FAQ

Länkar

Se även