Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2015-04-05 15:15:12
Size: 2461
Comment: Sync with English
Revision 7 as of 2015-04-05 21:59:03
Size: 2459
Comment: Sync with English
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
'''Jessie''' är kodnamnet för utvecklingsversionen av Debian 8.0. '''Jessie''' är kodnamnet för utvecklingsversionen av Debian 8.

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


Utgåvor > Debian Jessie


Jessie är kodnamnet för utvecklingsversionen av Debian 8.

Det är nuvarande testing-distributionen.

Debian Jessie's Livscykel

Före utgåvan

Arkitekturer

Nya Funktioner

Paket och versioner

  • under arbete

Länkar

FAQ

Q) Vilken karaktär i ''Toy Story'' är Jessie ?

Hon är Cowboyflickan som är modellerad efter karaktären i den fiktiva TV-serien Woody's Roundup (se Wikipedia sida, bild)

Se även: