Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2014-12-15 11:32:49
Size: 2219
Comment: Sync with English original
Revision 5 as of 2015-01-29 01:34:02
Size: 2340
Comment: Sync with English original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 20: Line 20:
 * 2015-01-26: RC1 av Jessie-installeraren [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2015/20150126|utgiven]]

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


Utgåvor > Debian Jessie


Jessie är kodnamnet för utvecklingsversionen av Debian 8.0.

Det är nuvarande testing-distributionen.

Debian Jessie's Livscykel

Före utgåvan

Arkitekturer

Nya Funktioner

Paket och versioner

  • under arbete

Länkar

FAQ

Q) Vilken karaktär i ''Toy Story'' är Jessie ?

Hon är Cowboyflickan som är modellerad efter karaktären i den fiktiva TV-serien Woody's Roundup (se Wikipedia sida, bild)

Se även: