Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2014-10-24 14:24:41
Size: 1793
Comment: Sync with English original
Revision 4 as of 2014-12-15 11:32:49
Size: 2219
Comment: Sync with English original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
 * 2014-11-05: Jessie fryses [[https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2014/11/msg00003.html|Debian 8.0 "Jessie" är fryst]]
Line 21: Line 22:
 ''under arbete''  ''under arbete'', Läs "Bitar från utgåvegrupperna" [[https://release.debian.org/|e-post]] och [[https://release.debian.org/jessie/arch_qualify.html|sidan för arkitekturkvalifikation]]
  * Arkitekturer som förväntas att överges: s390 (exempelvis stöd 31bit är övergivet), sparc, ia64
Line 24: Line 26:
 ''under arbete''  se [[NewInJessie|Nytt i Jessie]]
Line 35: Line 37:
 Q) Vilken karaktär i ''Toy Story'' är Jessie ?:: Hon är Cowboyflickan som är modellerad efter karaktären i den fiktiva TV-serien ''Woody's Roundup'' ~-(se Wikipedia [[WikiPedia:Jessie_(Toy_Story)|page]], [[WikiPedia:File:Jessietoystory3.jpg|picture]])-~  Q) Vilken karaktär i ''Toy Story'' är Jessie ?:: Hon är Cowboyflickan som är modellerad efter karaktären i den fiktiva TV-serien ''Woody's Roundup'' ~-(se Wikipedia [[WikiPedia:Jessie_(Toy_Story)|sida]], [[WikiPedia:File:Jessie_(Toy_Story).png|bild]])-~

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


Utgåvor > Debian Jessie


Jessie är kodnamnet för utvecklingsversionen av Debian 8.0.

Det är nuvarande testing-distributionen.

Debian Jessie's Livscykel

Före utgåvan

Arkitekturer

Nya Funktioner

Paket och versioner

  • under arbete

Länkar

FAQ

Q) Vilken karaktär i ''Toy Story'' är Jessie ?

Hon är Cowboyflickan som är modellerad efter karaktären i den fiktiva TV-serien Woody's Roundup (se Wikipedia sida, bild)

Se även: