Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2014-10-22 22:19:01
Size: 1521
Comment: Sync with English original
Revision 3 as of 2014-10-24 14:24:41
Size: 1793
Comment: Sync with English original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
=== Före utgåvan ===
Line 16: Line 17:
 * 2014-08-13: Beta 1 av Jessie-installeraren [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2014/20140813|utgiven]]
 * 2014-10-05: Beta 2 av Jessie-installeraren [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2014/20141005|utgiven]]

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


Utgåvor > Debian Jessie


Jessie är kodnamnet för utvecklingsversionen av Debian 8.0.

Det är nuvarande testing-distributionen.

Debian Jessie's Livscykel

Före utgåvan

  • 2012-07-27: Distributionskodnamn tillkännagivet

  • 2013-05-04: Wheezy utgiven, utveckling på Jessie påbörjad
  • 2013-10-13: Jessies frysdatum tillkännagivet

  • 2014-08-13: Beta 1 av Jessie-installeraren utgiven

  • 2014-10-05: Beta 2 av Jessie-installeraren utgiven

Arkitekturer

  • under arbete

Nya Funktioner

  • under arbete

Paket och versioner

  • under arbete

Länkar

FAQ

Q) Vilken karaktär i ''Toy Story'' är Jessie ?

Hon är Cowboyflickan som är modellerad efter karaktären i den fiktiva TV-serien Woody's Roundup (se Wikipedia page, picture)

Se även: