Translation(s): English - Español - Ελληνικά - Polski - Italiano - 简体中文 - Svenska


Debianprojektet bildades officiellt av Ian Murdoch den 16 Augusti 1993. Vid den tidpunkten var hela konceptet "distribution" av Linux nytt. Ian planerade att Debian skulle vara en distribution som kunde utvecklas öppet i Linux och GNU's anda. (Läs hans Debian Manifesto för detaljer). Skapandet av Debian sponsrades av FSF's GNU-projekt i ett år (November 1994 till November 1995).

Debian var tänkt att vara noggrant och omsorgsfullt sammansatt, och underhållet och supportat med samma omsorg. Det startade som en liten sammansvetsad grupp hackers av fri mjukvara, och växte successivt till en stor, välorganiserad gemenskap av utvecklare och användare.

Vid starten så var Debian den enda distributionen som var öppen för alla utvecklare och användare att bistå sitt arbete. Det fortsätter vara den mest signifikanta distributören av Linux som inte är en kommersiell enhet. Det är det enda stora projektet som använder en konstitution, ett socialt kontrakt, och policydokument för att organisera projektet. Debian är även den enda distributionen som är "mikro-paketerad" med hjälp av detaljerad beroendeinformation med hänseende till förhållanden mellan olika paket för att behålla en samstämmighet mellan uppgraderingar.

För att nå och bibehålla höga kvalitetsstandarder så har Debian antagit en omfattande uppsättning policies och procedurer för paketering och mjukvaruleverans. Dessa standarder backas upp av verktyg, automatisering och dokumentation som implementerar Debians alla nyckelelement på ett öppet och synligt vis.

Se även

Debian history round table som skedde under debconf4.


CategoryQuickIntroduction