Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2012-11-20 14:18:02
Size: 2157
Comment: Link Swedish versions of Testing and Unstable
Revision 4 as of 2013-02-17 11:30:00
Size: 2195
Comment: Add link to french translation
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[DebianExperimental|English]] - [[it/DebianExperimental|Italiano]] - Svenska-~ ~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[DebianExperimental|English]] - [[fr/DebianExperimental|Français]] - [[it/DebianExperimental|Italiano]] - Svenska-~
Line 18: Line 18:
Till skillnad från [[sv/DebianReleases|Debianutgåvorna]] [[sv/DebianUnstable|unstable]] och [[sv/DebianTesting|testing]], så är inte {{{experimental}}} en komplett utgåva. Även om konsistenskraven på paket i {{{experimental}}} är betydligt lägre så byggs dom enligt bästa förmåga av den [[https://buildd.debian.org|officiella Debian Package Auto-Building intrastructure]]. Till skillnad från [[sv/DebianReleases|Debianutgåvorna]] [[sv/DebianUnstable|unstable]] och [[sv/DebianTesting|testing]], så är inte {{{experimental}}} en komplett utgåva. Även om konsistenskraven på paket i {{{experimental}}} är betydligt lägre så byggs dom enligt bästa förmåga av den [[https://buildd.debian.org|officiella Debian Package Auto-Building infrastructure]].

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska

Utgåvor > Debian Experimental


Det experimentalla förrådet

Introduktion

För att citera Debian FAQ: "project/experimental/: Denna folder innehåller paket och verktyg som fortfarande är under utveckling, och fortfarande är i alfa-stadiet. Användare bör ej använda paket härifrån därför att dom kan vara farliga och skadliga för till och med dom mesta erfarna användarna."

Du har blivit varnad

Till skillnad från Debianutgåvorna unstable och testing, så är inte experimental en komplett utgåva. Även om konsistenskraven på paket i experimental är betydligt lägre så byggs dom enligt bästa förmåga av den officiella Debian Package Auto-Building infrastructure.

Konfigurera APT

En rad i /etc/apt/sources.list för experimental lyder:

  deb http://ftp.debian.org/debian experimental main

Installera ett experimentellt paket

För att installera ett experimentellt paket, kör:

  apt-get update
  apt-get -t experimental install packagename

Uppgradera ett experimentellt paket

Om paketet har förändrats i experimental, och du vill uppgradera det, kör:

  apt-get update
  apt-get -t experimental install packagename

APT-pinning

Alternativt, om du vill följa experimental-verisonen av ett speciellt paket, lägg till följande i etc/apt/preferences (och besök AptPreferences):

 Package: dash
 Pin: release a=experimental
 Pin-Priority: 800

Lista alla paket som är installerade från experimental

För att undersöka vilka experimentella paket som är installerade på ditt system för tillfället, kör:

aptitude search ~S~i~Aexperimental