Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2014-11-05 16:06:53
Size: 3383
Comment: Sync with English original
Revision 6 as of 2020-06-25 23:49:21
Size: 3622
Editor: fioddor
Comment: link to korean and arab placed first
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[pt_BR/DebianDevelopment|Brasileiro]] - [[DebianDevelopment|English]] - [[es/DebianDevelopment|Español]] - [[fr/DebianDevelopment|Français]] - [[id/DebianDevelopment|Indonesia]] - [[ar/DebianDevelopment|العربية]] - [[it/DebianDevelopment|Italiano]] - [[ms/DebianDevelopment|Melayu]] - [[bn/DebianDevelopment|বাংলা (Bengali) ]] - [[ja/DebianDevelopment|日本語]] - [[ru/DebianDevelopment|Русский]] - Svenska -~ ||<tablewidth="100%"style="border: 0px hidden ;">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[ar/DebianDevelopment|العربية]] - [[bn/DebianDevelopment|বাংলা (Bengali)]] - [[pt_BR/DebianDevelopment|Brasileiro]] - [[DebianDevelopment|English]] - [[es/DebianDevelopment|Español]] - [[fr/DebianDevelopment|Français]] - [[id/DebianDevelopment|Indonesia]] - [[it/DebianDevelopment|Italiano]] - [[ko/DebianDevelopment|한국어]] - [[ms/DebianDevelopment|Melayu]] - [[ja/DebianDevelopment|日本語]] - [[pt_PT/DebianDevelopment|Portuguese (Portugal)]] - [[ru/DebianDevelopment|Русский]] - Svenska -~||<style="border: 0px hidden ; text-align: right;"> (!) [[DebianDevelopment/Discussion|Discussion]] ||

Translation(s): العربية - বাংলা (Bengali) - Brasileiro - English - Español - Français - Indonesia - Italiano - 한국어 - Melayu - 日本語 - Portuguese (Portugal) - Русский - Svenska

(!) ?Discussion


https://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png https://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till portalen för Debianutveckling


  • Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Denna portal tar upp ämnet Debianutveckling.

    Det bästa sättet att komma igång med vad varje Debianutvecklare bör veta är att installera paketen debian-policy och developers-reference, och läsa bägge dokumenten. Utvecklarhörnan på www.debian.org länkar dessa och andra officiella dokument som Nyunderhållarguiden.


https://www.debian.org/devel - Officiell information för Debianutvecklare

Introduktion

Du behöver inte vara en Debianutvecklare för att hjälpa Debian eller delta i dess utveckling.

Börja med att ta en titt på dom olika grupperna och sök efter mer information.

Paket

Buggar

DebianInstaller

Arkitekturer

Distribution

Förråd

Linux kärnutveckling

Övriga projektdiskussioner