Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2013-02-04 17:03:04
Size: 3303
Comment: Link Swedish versions of pages
Revision 5 as of 2014-11-05 16:06:53
Size: 3383
Comment: Sync with English original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
||<tablewidth="100%" tablestyle="border: 0px hidden ; text-align: center;"> {{http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png}} {{http://www.debian.org/Pics/debian.png}} || ||<tablewidth="100%" tablestyle="border: 0px hidden ; text-align: center;"> {{https://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png}} {{https://www.debian.org/Pics/debian.png}} ||
Line 10: Line 10:
 Det bästa sättet att komma igång med vad varje Debianutvecklare bör veta är att installera paketen debian-policy och developers-reference, och läsa bägge dokumenten. [[http://www.debian.org/devel/|Utvecklarhörnan]] på www.debian.org länkar dessa och andra officiella dokument som [[http://www.debian.org/doc/maint-guide/|Nyunderhållarguiden]].  Det bästa sättet att komma igång med vad varje Debianutvecklare bör veta är att installera paketen debian-policy och developers-reference, och läsa bägge dokumenten. [[https://www.debian.org/devel/|Utvecklarhörnan]] på www.debian.org länkar dessa och andra officiella dokument som [[https://www.debian.org/doc/maint-guide/|Nyunderhållarguiden]].
Line 14: Line 14:
http://www.debian.org/devel - Officiell information för Debianutvecklare https://www.debian.org/devel - Officiell information för Debianutvecklare
Line 30: Line 30:
## non working link with dead project * [[http://packaging-handbook.alioth.debian.org/|Debian Packaging Handbook project homepage]] ## non working link with dead project * [[https://packaging-handbook.alioth.debian.org/|Debian Packaging Handbook project homepage]]
Line 75: Line 75:
 * [[Punctuation|Skiljetecken]] som används i Debians paketeringssystem

Translation(s): Brasileiro - English - Español - Français - Indonesia - العربية - Italiano - Melayu - বাংলা (Bengali) - 日本語 - Русский - Svenska

https://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png https://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till portalen för Debianutveckling


  • Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Denna portal tar upp ämnet Debianutveckling.

    Det bästa sättet att komma igång med vad varje Debianutvecklare bör veta är att installera paketen debian-policy och developers-reference, och läsa bägge dokumenten. Utvecklarhörnan på www.debian.org länkar dessa och andra officiella dokument som Nyunderhållarguiden.


https://www.debian.org/devel - Officiell information för Debianutvecklare

Introduktion

Du behöver inte vara en Debianutvecklare för att hjälpa Debian eller delta i dess utveckling.

Börja med att ta en titt på dom olika grupperna och sök efter mer information.

Paket

Buggar

DebianInstaller

Arkitekturer

Distribution

Förråd

Linux kärnutveckling

Övriga projektdiskussioner