Differences between revisions 2 and 4 (spanning 2 versions)
Revision 2 as of 2012-11-12 14:57:50
Size: 3288
Comment: Fix the translation links
Revision 4 as of 2013-02-04 17:03:04
Size: 3303
Comment: Link Swedish versions of pages
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
Du behöver inte vara en [[DebianDeveloper|Debianutvecklare]] för att [[HelpDebian|hjälpa Debian]] eller delta i dess utveckling. Du behöver inte vara en [[sv/DebianDeveloper|Debianutvecklare]] för att [[sv/HelpDebian|hjälpa Debian]] eller delta i dess utveckling.
Line 26: Line 26:
 * Lär dig mer om [[Package|Paket]] och [[Packaging|Paketering]]  * Lär dig mer om [[sv/Package|Paket]] och [[sv/Packaging|Paketering]]
Line 43: Line 43:
 * [[SupportedArchitectures|Stödda arkitekturer]]  * [[SupportedArchitectures|Arkitekturer som stöds]]

Translation(s): Brasileiro - English - Español - Français - Indonesia - العربية - Italiano - Melayu - বাংলা (Bengali) - 日本語 - Русский - Svenska

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till portalen för Debianutveckling


  • Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Denna portal tar upp ämnet Debianutveckling.

    Det bästa sättet att komma igång med vad varje Debianutvecklare bör veta är att installera paketen debian-policy och developers-reference, och läsa bägge dokumenten. Utvecklarhörnan på www.debian.org länkar dessa och andra officiella dokument som Nyunderhållarguiden.


http://www.debian.org/devel - Officiell information för Debianutvecklare

Introduktion

Du behöver inte vara en Debianutvecklare för att hjälpa Debian eller delta i dess utveckling.

Börja med att ta en titt på dom olika grupperna och sök efter mer information.

Paket

Buggar

DebianInstaller

Arkitekturer

Distribution

Förråd

Linux kärnutveckling

Övriga projektdiskussioner