Differences between revisions 1 and 7 (spanning 6 versions)
Revision 1 as of 2012-11-12 14:56:04
Size: 3256
Comment:
Revision 7 as of 2021-11-30 17:37:25
Size: 3621
Comment: Dom -> de/dem
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[pt_BR/DebianDevelopment|Brasileiro]] - English - [[es/DebianDevelopment|Español]] - [[fr/DebianDevelopment|Français]] - [[id/DebianDevelopment|Indonesia]] - [[ar/DebianDevelopment|العربية]] - [[it/DebianDevelopment|Italiano]] - [[ms/DebianDevelopment|Melayu]] - [[bn/DebianDevelopment|বাংলা (Bengali) ]] - [[ja/DebianDevelopment|日本語]] - [[ru/DebianDevelopment|Русский]] -~ ||<tablewidth="100%"style="border: 0px hidden ;">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[ar/DebianDevelopment|العربية]] - [[bn/DebianDevelopment|বাংলা (Bengali)]] - [[pt_BR/DebianDevelopment|Brasileiro]] - [[DebianDevelopment|English]] - [[es/DebianDevelopment|Español]] - [[fr/DebianDevelopment|Français]] - [[id/DebianDevelopment|Indonesia]] - [[it/DebianDevelopment|Italiano]] - [[ko/DebianDevelopment|한국어]] - [[ms/DebianDevelopment|Melayu]] - [[ja/DebianDevelopment|日本語]] - [[pt_PT/DebianDevelopment|Portuguese (Portugal)]] - [[ru/DebianDevelopment|Русский]] - Svenska -~||<style="border: 0px hidden ; text-align: right;"> (!) [[DebianDevelopment/Discussion|Discussion]] ||
Line 4: Line 4:
||<tablewidth="100%" tablestyle="border: 0px hidden ; text-align: center;"> {{http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png}} {{http://www.debian.org/Pics/debian.png}} || ||<tablewidth="100%" tablestyle="border: 0px hidden ; text-align: center;"> {{https://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png}} {{https://www.debian.org/Pics/debian.png}} ||
Line 10: Line 10:
 Det bästa sättet att komma igång med vad varje Debianutvecklare bör veta är att installera paketen debian-policy och developers-reference, och läsa bägge dokumenten. [[http://www.debian.org/devel/|Utvecklarhörnan]] på www.debian.org länkar dessa och andra officiella dokument som [[http://www.debian.org/doc/maint-guide/|Nyunderhållarguiden]].  Det bästa sättet att komma igång med vad varje Debianutvecklare bör veta är att installera paketen debian-policy och developers-reference, och läsa bägge dokumenten. [[https://www.debian.org/devel/|Utvecklarhörnan]] på www.debian.org länkar dessa och andra officiella dokument som [[https://www.debian.org/doc/maint-guide/|Nyunderhållarguiden]].
Line 14: Line 14:
http://www.debian.org/devel - Officiell information för Debianutvecklare https://www.debian.org/devel - Officiell information för Debianutvecklare
Line 21: Line 21:
Du behöver inte vara en [[DebianDeveloper|Debianutvecklare]] för att [[HelpDebian|hjälpa Debian]] eller delta i dess utveckling. Du behöver inte vara en [[sv/DebianDeveloper|Debianutvecklare]] för att [[sv/HelpDebian|hjälpa Debian]] eller delta i dess utveckling.
Line 23: Line 23:
Börja med att ta en titt på dom olika [[Teams|grupperna]] och sök efter mer [[DebianResources|information]]. Börja med att ta en titt på de olika [[Teams|grupperna]] och sök efter mer [[DebianResources|information]].
Line 26: Line 26:
 * Lär dig mer om [[Package|Paket]] och [[Packaging|Paketering]]  * Lär dig mer om [[sv/Package|Paket]] och [[sv/Packaging|Paketering]]
Line 30: Line 30:
## non working link with dead project * [[http://packaging-handbook.alioth.debian.org/|Debian Packaging Handbook project homepage]] ## non working link with dead project * [[https://packaging-handbook.alioth.debian.org/|Debian Packaging Handbook project homepage]]
Line 43: Line 43:
 * [[SupportedArchitectures|Stödda arkitekturer]]  * [[SupportedArchitectures|Arkitekturer som stöds]]
Line 75: Line 75:
 * [[Punctuation|Skiljetecken]] som används i Debians paketeringssystem

Translation(s): العربية - বাংলা (Bengali) - Brasileiro - English - Español - Français - Indonesia - Italiano - 한국어 - Melayu - 日本語 - Portuguese (Portugal) - Русский - Svenska

(!) ?Discussion


https://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png https://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till portalen för Debianutveckling


  • Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Denna portal tar upp ämnet Debianutveckling.

    Det bästa sättet att komma igång med vad varje Debianutvecklare bör veta är att installera paketen debian-policy och developers-reference, och läsa bägge dokumenten. Utvecklarhörnan på www.debian.org länkar dessa och andra officiella dokument som Nyunderhållarguiden.


https://www.debian.org/devel - Officiell information för Debianutvecklare

Introduktion

Du behöver inte vara en Debianutvecklare för att hjälpa Debian eller delta i dess utveckling.

Börja med att ta en titt på de olika grupperna och sök efter mer information.

Paket

Buggar

DebianInstaller

Arkitekturer

Distribution

Förråd

Linux kärnutveckling

Övriga projektdiskussioner