Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2021-11-30 18:15:42
Size: 7226
Comment: Dom -> de/dem
Revision 5 as of 2021-12-01 22:10:29
Size: 7215
Comment: Remove duplicated word
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 96: Line 96:
 * [[https://lists.debian.org/debian-policy/|debian-policy]]: diskussion om discussion [[DebianPolicy|Debianpolicyn]]  * [[https://lists.debian.org/debian-policy/|debian-policy]]: diskussion om [[DebianPolicy|Debianpolicyn]]

Translation(s): Dansk - English - Italiano - Русский - Svenska


http://www.debian.org/doc/devel-manuals#devref - Debians Utvecklarreferens
Detta dokument är en referensmanual för alla som jobbar med Debianutveckling, både för nybörjare eller äldre i projektet.

 • Denna manual beskriver procedurer och resurser för Debianunderhållare. Den beskriver hur man hanterar vårt felsökningssystem, sändlistorna, hur man blir en projektmedlem, våra uppladdningsprocedurer, översättningar, osv.


Introduktion

Debianutvecklare (Debian Developer - DD) är vårat namn på en projektmedlem i Debian. Många Debianutvecklare jobbar på att paketera mjukvara för Debian, men andra bidrar till projektet på många andra sätt, så som att arbeta som översättare. Alla sorters bidrag välkomnas varmt.

Varje ansökande kan välja om de vill gå igenom de paketering-relaterade delarna av Nymedlemsprocessen och få rättigheter att ladda upp paket till Debianarkivet.

Att bli en Debianutvecklare

Personer som vill bli Debianutvecklare kan ansöka genom Nymedlemsprocessen. Mer detaljer om detta kan hittas nedan.

Varje ansökandeprocess genomförs av en existerande Debianutvecklare som agerar som Handläggare. (För närvarande kan Debianutvecklare ansöka om att bli Handläggare efter sex månader som projektmedlemmar.)

Ordlista

Termer som används i denna sektion:

 • en Ansökande är någon som vill bli en Debianutvecklare (projektmedlem)

 • en Handläggare (Application Manager - AM) samlar information om en Ansökandes kunskaper om Debian, och tidigare bidrag till projektet.

Processen för att bli en Debianutvecklare

Steg som krävs för att bli en projektmedlem, eller Debianutvecklare

Steg 1: Ansökan

Läs först Ansökandes kontrollista samt ansökningssidan.

Innan du ansöker i Nymedlemsprocessen :

Förespråka en projektmedlem i Debian

Varje ansökan för att bli en Debianutvecklare måste förespråkas av en existerande Debianutvecklare som är bekant med den ansökandes arbete, och som tycker att han/hon är på en tillräcklig nivå både tekniskt och socialt.

 • Detta är en exempelmall för ett bra förespråkarmeddelande:
   Varför förespråkar du denna person? (Vänligen gen en summering på 5-10 rader).
  
   Du uppmuntras att ställa frågor som följande och ta dessa under beaktande, 
   men begränsas inte till dessa:
   - Hur har de redan bidragit till Debian?
   - Vad planerar de att göra för Debian i framtiden?
   - Hur interagerar de med andra, så som användare och andra projektmedlemmar?

Step 2: Jobba med Handläggaren

När din ansökan har accepterats så måste du vänta på att bli tilldelad en Handläggare. Handläggaren kommer att:

 • DebianDeveloper/dfsg.png kontrollera din kunskap om Debian, se Filosofi och Procedurer.

 • DebianDeveloper/hammer.png kontrollera arbetet du redan har gjort för Debian, samt ställa frågor relevanta till arbetet du planerar att göra i framtiden, se Uppgifter och Färdigheter.

 • DebianDeveloper/thumb.png skriva en rapport som beskriver varför Handläggaren tycker att du är redo att bli en Debianmedlem, se rekommendation.

Om du vill få obegränsade rättigheter att ladda upp paket till Debianarkivet så kommer du även vara tvungen att svara på frågor om paketering i Filosofi och Procedurer och Uppgifter och Färdigheter-delarna, eller ha existerande paketeringsbidrag som demonstrerar din kunskap i de relevanta ämnena. Normalt så kommer Handläggaren behöva ställa frågor om åtminstone några ämnen för att se om du har läst den relevanta dokumentationen.

Step 3: Skapande av konto

När handläggaren tycker att du är redo att bli en Debianutvecklare och skickar in en rapport så skall du fortsätta med ditt aktuella Debianarbete medan du väntar på:

Resurser

Sändlistor

Dokumentation

Information om Debianutvecklare