Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2013-02-04 16:58:01
Size: 2236
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2014-01-27 10:29:33
Size: 7162
Comment: Sync with English original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
  ''Denna manual beskriver procedurer och resurser för Debianunderhållare. Den beskriver hur man blir en ny utvecklare, uppladdningsproceduren, hur man hanterar felsökningssystemet, mailinglistorna, Internetservrar, osv.<<BR>>Denna manual är tänkt som en referensmanual för alla Debianutecklare (nybörjare och äldre proffs).'' Detta dokument är en referensmanual för alla som jobbar med Debianutveckling, både för nybörjare eller äldre i projektet.<<BR>>
  ''Denna manual beskriver procedurer och resurser för Debianunderhållare. Den beskriver hur man hanterar vårt felsökningssystem, sändlistorna, hur man blir en projektmedlem, våra uppladdningsprocedurer, översättningar, osv.''
Line 16: Line 17:
En '''Debianutvecklare''' (engelska ''Debian Developer'' - förkortas DD) är en [[DebianProjectMember|Medlem av Debianprojektet]] som har rösträttigheter. Många underhåller paket, men även [[http://www.debian.org/News/2010/20101019|andra bidrag]] är varmt välkomna. '''Debianutvecklare''' (Debian Developer - DD) är vårat namn på en projektmedlem i Debian. Många Debianutvecklare jobbar på att paketera mjukvara för Debian, men andra bidrar till projektet på många andra sätt, så som att arbeta som översättare. [[http://www.debian.org/News/2010/20101019|Alla sorters bidrag]] välkomnas varmt.
Line 18: Line 19:
== Bli en Debianutvecklare == Varje ansökande kan välja om dom vill gå igenom de paketering-relaterade delarna av
[[http://www.debian.org/devel/join/newmaint|Nymedlems]]processen och få rättighter att ladda upp paket till Debianarkivet.
Line 20: Line 22:
Du bör vara en [[DebianMaintainer|Debianunderhållare]] i sex månader innan du startar [[http://www.debian.org/devel/join/newmaint|Debians Nymedlemsprocess]]. == Att bli en Debianutvecklare ==
Line 22: Line 24:
Stegs som krävs för att bli en ''Debianutvecklare'' är samma som för en [[DebianProjectMember|Debian Projektmedlem]]. Personer som vill bli Debianutvecklare kan ansöka genom [[http://www.debian.org/devel/join/newmaint|Nymedlems]]processen. Mer detaljer om detta kan hittas nedan.
Line 24: Line 26:
Du kommer även att vara tvungen att svara på frågor om paketering rörande [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step3|Filosofi och Procedurer]] och [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step4|Uppgifter och Kompetens]]. Varje ansökandeprocess genomförs av en existerande Debianutvecklare som agerar som [[Glossary#application-manager|Handläggare]]. (För närvarande kan Debianutvecklare ansöka om att bli Handläggare efter sex månader som projektmedlemmar.)
Line 26: Line 28:
=== Ordlista ===
Termer som används i denna sektion:
Line 27: Line 31:
== Information ==  * en [[Glossary#applicant|Ansökande]] är någon som vill bli en '''Debianutvecklare''' (projektmedlem)
Line 29: Line 33:
=== Några resurser ===
 * [[DebianServiceForDD]]
 * Hur får man tag på en DebianDotNet address som wiki.debian.net?
 * Utevecklarfrågor kan hittas (och besvaras förhoppningsvis) på [[DeveloperFAQ]].
 * En samling med DFSG-kompatibla licenser har påbörjats på [[DFSGLicenses]].
 * En samling med användbara länkar för att paketera bibliotek för Debian kan hittas på LibPackaging.
 * en [[Glossary#application-manager|Handläggare]] (Application Manager - AM) samlar information om en Ansökandes kunskaper om Debian, och tidigare bidrag till projektet.
Line 36: Line 35:
== Processen för att bli en Debianutvecklare ==

Steg som krävs för att bli en projektmedlem, eller '''Debianutvecklare'''

=== Steg 1: Ansökan ===
Läs först [[http://www.debian.org/devel/join/nm-checklist|Ansökandes kontrolllista]] samt [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step1|ansökningssidan]].

Innan du ansöker i [[http://www.debian.org/devel/join/newmaint|Nymedlems]]processen :

 * {{attachment:DebianDeveloper/mag.png}} För förhandskrav. se [[http://www.debian.org/devel/join/nm-checklist|Kontrolllista för ansökande]] samt [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step2|Identfikationssidan]].

 * Du skall ha läst [[http://www.debian.org/devel/|utvecklardokumentationen]].

 * {{attachment:DebianDeveloper/shake.png}} Du behöver en förespråkare.

 * Säkerställ att du har tillräckligt med tillgänglig tid.

=== Förespråka en projektmedlem i Debian ===
Varje ansökan för att bli en Debianutvecklare måste förespråkas av en existerande Debianutvecklare som är bekant med den ansökandes arbete, och som tycker att han/hon är på en tillräcklig nivå både tekniskt och socialt.

  Detta är en exempelmall för ett bra förespråkarmeddelande:
  {{{
 Varför förespråkar du denna person? (Vänligen gen en summering på 5-10 rader).

  Du uppmuntras att ställa frågor som följande och ta dessa under beaktande,
  men begränsas inte till dessa:
 - Hur har dom redan bidragit till Debian?
 - Vad planerar dom att göra för Debian i framtiden?
 - Hur interagerar dom med andra, så som användare och andra projektmedlemmar?
}}}

=== Step 2: Jobba med Handläggaren ===
När din ansökan har accepterats så måste du vänta på att bli tilldelad en
Handläggare. Handläggaren kommer att:

 * {{attachment:DebianDeveloper/dfsg.png}} kontrollera din kunskap om Debian,
 se [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step3|Filosofi och Procedurer]].

 * {{attachment:DebianDeveloper/hammer.png}} kontrollera arbetet du redan har gjort för Debian, samt ställa frågor relevanta till arbetet du planerar att göra i framtiden, se [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step4|Uppgifter och Färdigheter]].

 * {{attachment:DebianDeveloper/thumb.png}} skriva en rapport som beskriver varför Handläggaren tycker att du är redo att bli en Debianmedlem, se [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step5|rekommendation]].

Om du vill få obegränsade rättigheter att ladda upp paket till Debianarkivet så kommer du även vara tvungen att svara på frågor om paketering i [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step3|Filosofi och Procedurer]] och [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step4|Uppgifter och Färdigheter]]-delarna, eller ha existerande paketeringsbidrag som demonstrerar din kunskap i de relevanta ämnena. Normalt så kommer Handläggaren behöva ställa frågor om åtminstone några ämnen för att se om du har läst den relevanta dokumentationen.

=== Step 3: Skapande av konto ===
När handläggaren tycker att du är redo att bli en Debianutvecklare och skickar in en rapport så skall du forsätta med ditt aktuella Debianarbete medan du väntar på:

 * [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step6|Godkännande från receptionen]]

 * [[http://www.debian.org/devel/join/nm-step7|Godkännande från DAM]]

 * {{attachment:DebianDeveloper/new.png}} skapande av kontot.

== Resurser ==

=== Sändlistor ===

 * [[https://lists.debian.org/debian-devel-announce/|debian-devel-announce]]: detta är den enda sändlistan som det är ett krav att Debianutvecklare läser
 * [[https://lists.debian.org/debian-mentors/|debian-mentors]]: hjälp för nya paketunderhållare
 * [[https://lists.debian.org/debian-devel/|debian-devel]]: diskussion om tekniska utvecklarfrågor
 * [[https://lists.debian.org/debian-project/|debian-project]]: diskussion om icke-tekniska aspekter av Debianprojektet
 * [[https://lists.debian.org/debian-policy/|debian-policy]]: diskussion om discussion [[DebianPolicy|Debianpolicyn]]

=== Dokumentation ===
 * [[http://www.debian.org/doc/devel-manuals#devref|Debianutvecklarreferensen]], en manual för alla som jobbar med Debianutveckling, både nya och äldre i projektet.
 * Utvecklarfrågor kan hittas (och besvaras förhoppningsvis) i [[DeveloperFAQ]].
 * [[DebianServiceForDD|Lista på Debiantjänster för Debianutvecklare]]
 * [[DebianDotNet|Hur man kan få debian.net-addresser för Debianprojekt, om du är en Debianutvecklare]]
 * En samling av DFSG-kompatibla licenser har påbörjats på [[DFSGLicenses]].
 * En samling av användbara länkar för att paketera bibliotek för Debian kan hittas på LibPackaging.
Line 39: Line 108:
 * [[DDPortfolio|Debians Utvecklarportfolio]] - resurser som samlar ''information per utvecklare''  * [[https://nm.debian.org/public/processes|Lista på personer i Nymedlemsprocessen med statusinformation]]
 * [[DDPortfolio|Debian Developer's Portfolio]] - resurser som samlar ''information per utvecklare''

Translation(s): Dansk - English - Italiano - Русский - Svenska


http://www.debian.org/doc/devel-manuals#devref - Debians Utvecklarreferens
Detta dokument är en referensmanual för alla som jobbar med Debianutveckling, både för nybörjare eller äldre i projektet.

 • Denna manual beskriver procedurer och resurser för Debianunderhållare. Den beskriver hur man hanterar vårt felsökningssystem, sändlistorna, hur man blir en projektmedlem, våra uppladdningsprocedurer, översättningar, osv.


Introduktion

Debianutvecklare (Debian Developer - DD) är vårat namn på en projektmedlem i Debian. Många Debianutvecklare jobbar på att paketera mjukvara för Debian, men andra bidrar till projektet på många andra sätt, så som att arbeta som översättare. Alla sorters bidrag välkomnas varmt.

Varje ansökande kan välja om dom vill gå igenom de paketering-relaterade delarna av Nymedlemsprocessen och få rättighter att ladda upp paket till Debianarkivet.

Att bli en Debianutvecklare

Personer som vill bli Debianutvecklare kan ansöka genom Nymedlemsprocessen. Mer detaljer om detta kan hittas nedan.

Varje ansökandeprocess genomförs av en existerande Debianutvecklare som agerar som Handläggare. (För närvarande kan Debianutvecklare ansöka om att bli Handläggare efter sex månader som projektmedlemmar.)

Ordlista

Termer som används i denna sektion:

 • en Ansökande är någon som vill bli en Debianutvecklare (projektmedlem)

 • en Handläggare (Application Manager - AM) samlar information om en Ansökandes kunskaper om Debian, och tidigare bidrag till projektet.

Processen för att bli en Debianutvecklare

Steg som krävs för att bli en projektmedlem, eller Debianutvecklare

Steg 1: Ansökan

Läs först Ansökandes kontrolllista samt ansökningssidan.

Innan du ansöker i Nymedlemsprocessen :

Förespråka en projektmedlem i Debian

Varje ansökan för att bli en Debianutvecklare måste förespråkas av en existerande Debianutvecklare som är bekant med den ansökandes arbete, och som tycker att han/hon är på en tillräcklig nivå både tekniskt och socialt.

 • Detta är en exempelmall för ett bra förespråkarmeddelande:
   Varför förespråkar du denna person? (Vänligen gen en summering på 5-10 rader).
  
   Du uppmuntras att ställa frågor som följande och ta dessa under beaktande, 
   men begränsas inte till dessa:
   - Hur har dom redan bidragit till Debian?
   - Vad planerar dom att göra för Debian i framtiden?
   - Hur interagerar dom med andra, så som användare och andra projektmedlemmar?

Step 2: Jobba med Handläggaren

När din ansökan har accepterats så måste du vänta på att bli tilldelad en Handläggare. Handläggaren kommer att:

 • DebianDeveloper/dfsg.png kontrollera din kunskap om Debian, se Filosofi och Procedurer.

 • DebianDeveloper/hammer.png kontrollera arbetet du redan har gjort för Debian, samt ställa frågor relevanta till arbetet du planerar att göra i framtiden, se Uppgifter och Färdigheter.

 • DebianDeveloper/thumb.png skriva en rapport som beskriver varför Handläggaren tycker att du är redo att bli en Debianmedlem, se rekommendation.

Om du vill få obegränsade rättigheter att ladda upp paket till Debianarkivet så kommer du även vara tvungen att svara på frågor om paketering i Filosofi och Procedurer och Uppgifter och Färdigheter-delarna, eller ha existerande paketeringsbidrag som demonstrerar din kunskap i de relevanta ämnena. Normalt så kommer Handläggaren behöva ställa frågor om åtminstone några ämnen för att se om du har läst den relevanta dokumentationen.

Step 3: Skapande av konto

När handläggaren tycker att du är redo att bli en Debianutvecklare och skickar in en rapport så skall du forsätta med ditt aktuella Debianarbete medan du väntar på:

Resurser

Sändlistor

Dokumentation

Information om Debianutvecklare