Differences between revisions 2 and 4 (spanning 2 versions)
Revision 2 as of 2012-11-27 12:41:24
Size: 3515
Comment: Sync with English original
Revision 4 as of 2021-11-30 17:47:21
Size: 3502
Comment: Dom -> de/dem
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
 . {{attachment:Portal/IDB/icon-community-32x32.png}} Debian har en stor och mångsidig gemenskap av användare och utvecklare. Nedan finner du saker som är av intresse för dom som redan är aktiva i projektet, men även information för dom som vill ansluta sig.  . {{attachment:Portal/IDB/icon-community-32x32.png}} Debian har en stor och mångsidig gemenskap av användare och utvecklare. Nedan finner du saker som är av intresse för de som redan är aktiva i projektet, men även information för de som vill ansluta sig.
Line 33: Line 33:
 * DebTalk
Line 41: Line 40:
 * [[DebianJr|Debian Junior]] använder Debian för att glra ett OS som barn tycker om att använda  * [[DebianJr|Debian Junior]] använder Debian för att göra ett OS som barn tycker om att använda

Translation(s): Brasileiro - Français - German - English - Español - Ελληνικά - العربية - 日本語 - Bahasa Indonesia - Italiano - Polski - 한국어 - Svenska

(!) ?/Discussion


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till Debiangemenskapen


  • Portal/IDB/icon-community-32x32.png Debian har en stor och mångsidig gemenskap av användare och utvecklare. Nedan finner du saker som är av intresse för de som redan är aktiva i projektet, men även information för de som vill ansluta sig.


Användbara sidor

Event

Debianevent

Allmänt om Linux

Derivativa Distributioner

Förkonfigurerade Distributioner

  • Debian Edu använder Debian för att göra den bästa distributioner för utbildningsändamål

  • Debian Junior använder Debian för att göra ett OS som barn tycker om att använda

  • Debian Lex är ett komplett system för alla uppgifter inom juridik

  • Debian Live är en Debiandistribution som du kan prova på en CD-rom eller installera

  • Debian Med ger dig paket som är associerade till medicin, klinisk forskning och biovetenskap

  • aptosid (hette förr Sidux) är en Debian-LiveCD med balanserade ögonblicksbilder av "Sid"

Övriga Distributioner

Bidra och hjälp till att förbättra projektet