Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2012-11-15 20:18:16
Size: 2919
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2013-01-27 00:48:37
Size: 2939
Comment: Sync with english original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 37: Line 37:
__Externa länkar: __ <<Anchor(links)>>
==
Externa länkar: ==

Translation(s): বাংলা - Brasileiro - Indonesia - English - Español - Français - العربية - Italiano - Melayu - Svenska - 简体中文

(!) ?Discussion


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till Debians Kommandoradsgränssnitt


Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Som alla GNU/Linux och Unix-operativsystem så har Debian en kraftfull kommandoradstolk. Den ger effektiv, robust och fullständig kontroll för både nybörjare och experter, och är långt ifrån ett minne blott.


Allmänna artiklar

Snabbguider

Skalen

Vanliga kommandon

Konfiguration

Skriptning

Externa länkar: