Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2019-11-21 19:34:15
Size: 7509
Editor: OlegVuckovic
Comment: Imported from English #751
Revision 5 as of 2020-02-10 22:25:50
Size: 7588
Editor: OlegVuckovic
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 46: Line 46:
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2019/20190706|{{attachment:FrontPage/10-buster-wiki-banner-02.png|Објављен Debian 10 "buster"}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#f5f6f7;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''<<DebianDate(stable)>>: Објављен Debian <<DebianVersion(stable)>> (<<DebianCodename(stable)>>)'''<<BR>>'''<<DebianDate(oldstable)>>: Објављен Debian <<DebianVersion(oldstable)>> (надоградња за <<DebianCodename(oldstable)>>) '''<<BR>>'''2017-06-17: Објављен Debian 9 (stretch)'''<<BR>>'''2015-04-25: Објављен Debian 8 (jessie)'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian издања]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|Преузимање]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Упутство за инсталацију]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Напомене о издању]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-whats-new.html|Шта је ново]] (amd64)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-upgrading.html|Напомене о надоградњи]] (amd64)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-information.html|На шта обратити пажњу]] (amd64) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Познати проблеми]]|| ||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2019/20190706|{{attachment:FrontPage/10-buster-wiki-banner-02.png|Објављен Debian 10 "buster"}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#f5f6f7;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''<<DebianDate(stable)>>: Објављен Debian <<DebianVersion(stable)>> (<<DebianCodename(stable)>>)'''<<BR>>'''<<DebianDate(oldstable)>>: Објављен Debian <<DebianVersion(oldstable)>> (надоградња за <<DebianCodename(oldstable)>>) '''<<BR>>'''2019-07-06: Објављен Debian 10 (<<DebianCodename(stable)>>)'''<<BR>>'''2017-06-17: Објављен Debian 9 (stretch)'''<<BR>>'''2015-04-25: Објављен Debian 8 (jessie)'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian издања]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|Преузимање]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Упутство за инсталацију]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Напомене о издању]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-whats-new.html|Шта је ново]] (amd64)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-upgrading.html|Напомене о надоградњи]] (amd64)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-information.html|На шта обратити пажњу]] (amd64) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Познати проблеми]]||

Објављен Debian 10 "buster"


2022-09-10: Објављен Debian 11.5 (bullseye)
2022-09-10: Објављен Debian 10.13 (надоградња за buster)
2019-07-06: Објављен Debian 10 (bullseye)
2017-06-17: Објављен Debian 9 (stretch)
2015-04-25: Објављен Debian 8 (jessie)

Debian издања
Преузимање
Упутство за инсталацију
Напомене о издању
Шта је ново (amd64)
Напомене о надоградњи (amd64)
На шта обратити пажњу (amd64)
Познати проблемиDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Новости
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Кратко представљање
Portal/IDB/icon-hdd-32x32.png Како инсталирати
Portal/IDB/icon-community-32x32.png Заједница

Корисници
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Графичко окружење
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Софтвер
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Хардвер
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Управљање пакетима

Администратори
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Администрација система
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Мрежни сервиси
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Интерфејс командне линије

Развој
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Развој Debianа
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Програмирање
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Алати за програмирање

Овај вики је извор документације и подршке за Debian пројекат. Уређивање је омогућено свакоме и сваки ваш допринос побољшању је добродошао.

Да се лакше оријентишете: Претрага страница | Списак речи | Списак наслова | Скорашње измене | Случајно изабрана страница

Погледајте DebianWiki/Contact ако желите да ступите у контакт са људима који управљају овим викијем. Вики статус миграције.


CategoryProjectNews