Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2013-01-03 13:58:58
Size: 1827
Editor: GeoffSimmons
Comment: Sync with English master.
Revision 4 as of 2013-01-06 14:43:13
Size: 2084
Editor: ?Slavko
Comment: Added and translated "Prospective packages" section
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 26: Line 26:
== Perspektívne balíky ==

 * LeoCAD ([[DebianBug:553311|WNPP]], [[http://ftp-master.debian.org/new/leocad_0.79-1.html|NEW]])
 * lejos-nxj ([[DebianBug:590049|WNPP]])
 * ncxeditor ([[DebianBug:694767|WNPP]])
 * libnxt ([[DebianBug:697404|WNPP]])

Preklad(y): en


Podpora vývojárov Lego v Debiane

Komunikácia s tímom

  • Verejný kanál IRC: #debian-lego na irc.debian.org (OFTC)

Popis úlohy

Zaistiť aby súčasťou Debianu bol softvér na ovládanie mikroradičov Lego Mindstorm a softvér CAD na návrh modelov Lego.

Súvisiace zdrojové balíky

Na nájdenie balíkov súvisiacich s Lego možno použiť debtags. Momentálne sú označené pomocou značiek hardware::embedded a use::entertaining a možn ich nájsť pomocou vyhľadávania debtags.

Perspektívne balíky

Zapojte sa

  • {*} Pridajte k jednoduchej úlohe, ktorej splnenie vám môže pomôcť.

  • {*}{*} Pridajte k úlohe, ktorej splnenie vám môže pomôcť.

  • {*}{*}{*} Pridajte k zložitej úlohe, ktorej splnenie vám môže pomôcť.

Ďalšie veci

Ak nemáte iné vhodné miesto na zdokumentovanie vecí, súvisiacich s vašim tímom, použite toto miesto. Môžete tu umiestniť dokumentáciu (s upozornením /!\ a informáciami {i}), FAQ, zoznam TODO (viď "Zapojte sa" vyššie), nápady ((!)) apod.

Ak tu potrebujete zdokumentovať viac vecí, môžete obsah členiť pomocou ?podstránok.