Differences between revisions 2 and 6 (spanning 4 versions)
Revision 2 as of 2011-11-16 17:40:20
Size: 2476
Editor: Thor1990
Comment:
Revision 6 as of 2017-02-05 12:07:33
Size: 2883
Editor: Diego Alonso
Comment: fixed translations links
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:

~-Translation(s): [[es/News|Español]] - [[it/News|Italiano]] - [[ko/News|한국어]] - [[zh_CN/News|简体中文]] - [[pl/Wiadomości|Polski]] - [[ru/News|Русский]]-~
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[News|English]] - [[es/News|Español]] - [[fr/News|Français]] - [[it/News|Italiano]] - [[ja/News|日本語(Nihongo)]] - [[ko/News|한국어]] - Polski - [[ru/News|Русский]] - [[sv/News|Svenska]] - [[zh_CN/News|简体中文]]-~
||<tablewidth="100%" tablestyle="border: 0px hidden ; text-align: center;"> {{http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png}} {{http://www.debian.org/Pics/debian.png}} ||
||<style="border: 0px hidden ;">~+ {{attachment:Portal/IDB/logo_portal.png}} Welcome to the [[Debian]] News Portal||

Translation(s): English - Español - Français - Italiano - 日本語(Nihongo) - 한국어 - Polski - Русский - Svenska - 简体中文

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Welcome to the Debian News Portal

Debian ma wiele kanałów informacyjnych, przeznaczonych dla różnych odbiorców:

Zwyczajne wiadomości

Wiadomości o Debianie (i zapowiedzi)

Ważne wiadomości i bardzo ważne zmiany w projekcie (1 miesiąc)
. www.debian.org/News

Wiadomości z Projektu Debiana

Newsletter ze społeczności Debiana (co 2 tygodnie).
. www.debian.org/News/project (contribute).

Wskazówki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w pakietach Debiana.
. www.debian.org/security, for debian-security-announce and debian-testing-security-announce

DebianTimes

Ogólny kanał skierowany do użytkowników Debiana.
. times.debian.net.

Debian News

Od Marca 2011 ta strona jest zamknięta. teraz jest statyczną kopią wiadomości sprzed 19 miesięcy.
. news.debian.net.

Wiadomości dla współpracowników/-twórców Debiana

#debian-devel IRC channel topic

Obecne problemy dotyczące Debiana i projektu Debiana/Unstable
. #debian-devel wątek jest dostępny również na DevelopersCorner.

debian-devel-announce

zapowiedzi dla "deweloperów" (jak zmiana polityki, ważne problemy wydawnicze, wiadomości od grup)
. http://lists.debian.org/debian-announce/ (contribute).

Zobacz też

Translated by Thor1990