Translation(s): English - español - Polski

NVIDIA Optimus

Na tej stronie jest opisane jak zidentyfikować, skonfigurować i rozwiązać problemy związane z systemami obsługującymi NVIDIA Optimus dla Debiana. NVIDIA Optimus jest technologą która umożliwia dynamiczne przełączanie grafiki pomiędzy wbudowanej możliwości graficznej jednostki centralnej (CPU) a dyskretną kartą procesora graficznego (GPU). Ze względu na naturę tej technologii, rózne komponenty oprogramowania muszą sobie zdawać sprawę z tego i być skonfigurowane dla właściwego wyjścia wyświetlacza w oparciu o pożądaną konfigurację użytkownika.

Instrukcje na tej stronie dotyczą Debian Wheezy i nowszych.

* NVIDIA Optimus - http://www.nvidia.com/object/optimus_technology.html

Installation of Proprietary Graphics Driver Required

Instrukcje na tej stronie zakładają, że w systemie zostały już zainstalowane sterowniki grafiki NVIDIA przy użyciu instrukcji tutaj: ?Driver Installation.

Identyfikacja

Najszybszą metodą określania, czy urządzenie korzysta z karty Optimus, jest przeszukiwanie dokumentacji na stronie internetowej firmy NVIDIA. Pobierz identyfikator karty NVIDIA GPU:

$ lspci | grep 3D

Porównaj identyfikator (tj. GeForce 7XXM, 8XXM, 9XXM) z listą, tutaj: http://www.geforce.com/hardware/technology/optimus/supported-gpus

Należy również zwrócić uwagę na identyfikator PCI karty, czyli 5-cyfrowy identyfikator na początku wyniku poprzedniego polecenia, "XX:XX.X".

Konfiguracja

Konfiguracja systemu obsługiwanego przez firmę NVIDIA Optimus może być nieco złożona, w zależności od wymaganego stanu końcowego. Ta sekcja wymienia i opisuje kilka bardziej powszechnych scenariuszy konfiguracji i jak dostosować instalację Debiana.

Wyłączona grafika dynamiczna - BIOS

Zamiast włączać funkcje oszczędzania energii dynamicznej, "przełączalnej" grafiki, można po prostu skonfigurować system do wyświetlania na lokalnym wyświetlaczu za pomocą tylko jednego dostawcy grafiki.

Najprostszym sposobem ustawienia dostawcy grafiki, jeśli Twój sprzęt obsługuje, jest ręczne wybranie wbudowanego procesora lub procesora graficznego NVIDIA jako dostawcy wyświetlacza w systemie BIOS. Oczywiście jest to specyficzne dla dostawcy i trzeba zapoznać się z dokumentacją producenta sprzętu.

Grafika dynamiczna wyłączona - skrypty xrandr i Display Manager

Jeśli system nie obsługuje lub nie oferuje przełącznika BIOS, alternatywnym rozwiązaniem jest skonfigurowanie X w celu wysłania żądanego źródła do dołączonego do niego ekranu. Chociaż ta konfiguracja nie wykorzystuje funkcji oszczędzania energii firmy Optimus, może zapewnić spójne wrażenia graficzne dla aplikacji trójwymiarowych.

1. Upewnij się, że xrandr jest zainstalowany i dostępny

# apt-get install x11-xserver-utils

2. Zmodyfikuj lub utwórz (jeśli nie istnieje) plik xorg.conf w pliku /etc/X11/xorg.conf; dodaj następujące elementy:

Section "Module"
    Load "modesetting"
EndSection

Section "Device"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:X:Y:Z"
    Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
EndSection

# Insert any additional custom configurations, below:

Gdzie "BusID" X:Y:Z to skrócona/obcinana liczba z zebranego identyfikatora above. Na przykład jeśli wyjście lspci wyświetli ID PCI o wartości 09:00.0, wpis BusID będzie oznaczony: BusID "9:0:0".

3. Dodaj/utwórz skrypt niestandardowy, /usr/local/bin/switch_nvidia.sh:

xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0
xrandr --auto
xrandr --dpi 96

Ustawienie DPI, (--dpi) powinno być w porządku dla większości ekranów; może to jednak wymagać dostosowania do nowych ekranów pikseli o dużej gęstości. Systemy z ekranami HiDPI prawdopodobnie chciałyby ustawić to na 192. Skonsultuj się ze specyfikacją producenta sprzętu, aby uzyskać odpowiednie ustawienia.

4. Uczyń skrypt wykonywalnym:

# chmod +x /usr/local/bin/switch_nvidia.sh

5. Skonfiguruj żądany menedżer wyświetlania, aby użyć skryptu konfiguracji podczas konfiguracji wyświetlacza.

Konfiguracja LightDM

1. Zmodyfikuj konfigurację lightdm i dodaj (jeśli jeszcze nie istnieje) sekcję SeatDefaults i skrypt konfiguracyjny:

[SeatDefaults]
display-setup-script=/usr/local/bin/switch_nvidia.sh

W przypadku instalacji domyślnej Jessie sekcja ta nie istnieje i będzie trzeba dodać ją ręcznie.

2. Uruchom ponownie lightdm, aby zastosować nową konfigurację i zezwolić lightdm na rozpoczęcie X sesji z kartą NVIDIA jako źródłem:

Jessie i nowsze:

# systemctl restart lightdm.service

Wheezy:

# service lightdm restart

Konfiguracja GNOME Display Manager (GDM)

1. Utwórz dwa nowe pliki .desktop - /usr/share/gdm/greeter/autostart/optimus.desktop i /etc/xdg/autostart/optimus.desktop o następującej treści:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Optimus
Exec=sh -c "xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0; xrandr --auto"
NoDisplay=true
X-GNOME-Autostart-Phase=DisplayServer

2. Zrestartuj GNOME Display Manager (GDM):

Jessie i nowsze:

# systemctl restart gdm3.service

Wheezy:

# service gdm3 restart

3. Jeśli sterownik NVIDIA nadal nie działa, możesz spróbować użyć menedżera wyświetlania Gnome on Wayland.

Treść oparta na https://wiki.archlinux.org/index.php/NVIDIA_Optimus#GDM.

Konfiguracja KDE Display Manager (KDM)

TODO

Grafika dynamiczna z Bumblebee

Niewolny sterownik graficzny NVIDIA może być również użyty do obsługi przełączania dynamicznej grafiki pomiędzy zintegrowaną a dyskretną kartą graficzną poprzez użycie Bumblebee. Ta metoda korzysta z funkcji oszczędzania energii firmy Optimus, ale może być bardziej skomplikowana, aby skutecznie włączyć wyłączone aplikacje trójwymiarowe.

Weryfikowanie sterowników

Możesz sprawdzić, czy zainstalowane sterowniki obsługują grafikę 3D OpenGL, wykonując następujące polecenie:

$ glxinfo | grep OpenGL

Hybrydowe karty graficzne

Jeśli masz hybrydowy GPU i zainstalowany sterownik bumblebee, możesz go sprawdzić:

$ glxinfo | grep OpenGL

I dla NVIDIA:

$ optirun glxinfo | grep OpenGL

Zalecamy również sprawdzenie wyświetlania grafiki 3D OpenGL przez uruchomienie programu glxgears.

Rozwiązywanie problemów

TODO

Zobacz także

* Bumblebee


CategoryHardware | GraphicsCard | NvidiaGraphicsDrivers