Differences between revisions 6 and 8 (spanning 2 versions)
Revision 6 as of 2009-07-30 08:08:33
Size: 651
Editor: FilipChabik
Comment: Uaktualniony adres do statusu tłumaczeń.
Revision 8 as of 2021-09-24 22:56:10
Size: 716
Editor: ThiagoPezzo
Comment: Add category
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from PolishL10N
Line 25: Line 26:
----
CategoryLocalization

Yes, Debian is being translated into Polish as well.

Tak, Debian jest także tłumaczony na język polski.

Po polsku

Potrzebna pomoc

Spójność tłumaczeń

Programy do instalacji pakietów

  • /PackageInstallers - zalecenia tłumaczeń i nazewnictwa dla apt, aptitude, synaptic, itp.


CategoryLocalization