Differences between revisions 1 and 8 (spanning 7 versions)
Revision 1 as of 2008-03-18 14:10:12
Size: 443
Editor: SirYes
Comment:
Revision 8 as of 2021-09-24 22:56:10
Size: 716
Editor: ThiagoPezzo
Comment: Add category
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from PolishL10N
Line 4: Line 5:
Tak, Debian jest także tłumaczony na język polski:
 * debian-l10n-polish mailing list: [http://lists
.debian.org/debian-l10n-polish/]
Tak, Debian jest także tłumaczony na język polski.
Line 8: Line 8:
[[TableOfContents(2)]] ## [[TableOfContents(2)]]


= Po polsku =

 * Lista mailowa debian-l10n-polish: [[http://lists.debian.org/debian-l10n-polish/]]

= Potrzebna pomoc =

 * Status tłumaczeń nowego instalatora Debiana: [[http://d-i.debian.org/l10n-stats/translation-status.html]]
Line 11: Line 20:

 * WordlistPolish - podręczny słownik
Line 15: Line 26:
----
CategoryLocalization

Yes, Debian is being translated into Polish as well.

Tak, Debian jest także tłumaczony na język polski.

Po polsku

Potrzebna pomoc

Spójność tłumaczeń

Programy do instalacji pakietów

  • /PackageInstallers - zalecenia tłumaczeń i nazewnictwa dla apt, aptitude, synaptic, itp.


CategoryLocalization