Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2011-03-06 18:30:51
Size: 688
Editor: HenriLeFoll
Comment: written in pollish
Revision 8 as of 2021-09-24 22:56:10
Size: 716
Editor: ThiagoPezzo
Comment: Add category
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 26: Line 26:
----
CategoryLocalization

Yes, Debian is being translated into Polish as well.

Tak, Debian jest także tłumaczony na język polski.

Po polsku

Potrzebna pomoc

Spójność tłumaczeń

Programy do instalacji pakietów

  • /PackageInstallers - zalecenia tłumaczeń i nazewnictwa dla apt, aptitude, synaptic, itp.


CategoryLocalization