-e trigg

dpkg

#: lib/fields.c:508
msgid "value for `triggers-pending' field not allowed in this context"
msgstr "wartość w polu \"triggers-pending\" jest niedozwolona w tym kontekście"

#: lib/fields.c:514
#, c-format
msgid "illegal pending trigger name `%.255s': %s"
msgstr "nieprawidłowa nazwa zaplanowanego wyzwalacza \"%.255s\": %s"

#: lib/fields.c:518
#, c-format
msgid "duplicate pending trigger `%.255s'"
msgstr "powielona nazwa zaplanowanego wyzwalacza \"%.255s\""

#: lib/fields.c:533
msgid "value for `triggers-awaited' field not allowed in this context"
msgstr "wartość w polu \"triggers-awaited\" jest niedozwolona w tym kontekście"

#: lib/fields.c:539
#, c-format
msgid "illegal package name in awaited trigger `%.255s': %s"
msgstr "nieprawidłowa nazwa pakietu w oczekującym wyzwalaczu \"%.255s\": %s"

#: lib/fields.c:545
#, c-format
msgid "duplicate awaited trigger package `%.255s'"
msgstr "powielony pakiet oczekującego wyzwalacza \"%.255s\""

#: lib/parse.c:271
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are awaited"
msgstr "pakiet ma status %s, ale są oczekujące wyzwalacze"

#: lib/parse.c:275
msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
msgstr "pakiet ma status triggers-awaited, ale brak oczekujących wyzwalaczy"

#: lib/parse.c:281
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are pending"
msgstr "pakiet ma status %s, ale są zaplanowane wyzwalacze"

#: lib/parse.c:285
msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
msgstr "pakiet ma status triggers-pending, ale brak zaplanowanych wyzwalaczy"

#: lib/trigdeferred.l:62
#, c-format
msgid "invalid package name `%.250s' in triggers deferred file `%.250s'"
msgstr ""
"nieprawidłowa nazwa pakietu \"%.250s\" w pliku wyzwalaczy odłożonych \"%.250s"
"\""

#: lib/trigdeferred.l:71
#, c-format
msgid "truncated triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "obcięty plik wyzwalaczy odłożonych \"%.250s\""

#: lib/trigdeferred.l:75
#, c-format
msgid "syntax error in triggers deferred file `%.250s' at character `%s'%s"
msgstr ""
"błąd składni w pliku wyzwalaczy odłożonych \"%.250s\" na pozycji \"%s\"%s"

#: lib/trigdeferred.l:112
#, c-format
msgid "unable to open/create triggers lockfile `%.250s'"
msgstr ""
"nie można otworzyć/utworzyć pliku blokującego dla wyzwalaczy \"%.250s\""

#: lib/trigdeferred.l:119
msgid "unable to lock triggers area"
msgstr "nie można uzyskać blokady wyzwalaczy"

#: lib/trigdeferred.l:130
#, c-format
msgid "unable to stat triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nie można ustalić stanu pliku wyzwalaczy odłożonych \"%.250s\""

#: lib/trigdeferred.l:144
#, c-format
msgid "unable to open triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nie można otworzyć pliku wyzwalaczy odłożonych \"%.250s\""

#: lib/trigdeferred.l:158
#, c-format
msgid "unable to open/create new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr ""
"nie można otworzyć/utworzyć nowego pliku wyzwalaczy odłożonych \"%.250s\""

#: lib/trigdeferred.l:178
#, c-format
msgid "error reading triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "błąd podczas odczytu pliku wyzwalaczy odłożonych \"%.250s\""

#: lib/trigdeferred.l:186
#, c-format
msgid "unable to write new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nie można zapisać nowego pliku wyzwalaczy odłożonych \"%.250s\""

#: lib/trigdeferred.l:191
#, c-format
msgid "unable to close new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nie można zamknąć nowego pliku wyzwalaczy odłożonych \"%.250s\""

#: lib/trigdeferred.l:195
#, c-format
msgid "unable to install new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nie można zainstalować nowego pliku wyzwalaczy odłożonych \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:42
msgid "empty trigger names are not permitted"
msgstr "puste nazwy wyzwalaczy są niedozwolone"

#: lib/triglib.c:46
msgid "trigger name contains invalid character"
msgstr "nazwa wyzwalacza zawiera niepoprawny znak"

#: lib/triglib.c:256
#, c-format
msgid ""
"invalid or unknown syntax in trigger name `%.250s' (in trigger interests for "
"package `%.250s')"
msgstr ""
"nieprawidłowa lub nieznana składnia nazwy wyzwalacza \"%.250s\" (w warunkach "
"uruchomienia wyzwalacza dla pakietu \"%.250s\")"

#: lib/triglib.c:291
#, c-format
msgid "failed to open trigger interest list file `%.250s'"
msgstr ""
"nie udało się otworzyć pliku listy warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s"
"\""

#: lib/triglib.c:320
#, c-format
msgid "failed to rewind trigger interest file `%.250s'"
msgstr ""
"nie udało się przewinąć pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:325
#, c-format
msgid ""
"trigger interest file `%.250s' syntax error; illegal package name `%.250s': "
"%.250s"
msgstr ""
"błąd składni w pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s\" - "
"nieprawidłowa nazwa pakietu \"%.250s\": %.250s"

#: lib/triglib.c:347
#, c-format
msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
msgstr ""
"nie można utworzyć nowego pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:359
#, c-format
msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
msgstr ""
"nie można zapisać nowego pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:364
#, c-format
msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
msgstr ""
"nie można zainstalować nowego pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s"
"\""

#: lib/triglib.c:421
#, c-format
msgid ""
"duplicate file trigger interest for filename `%.250s' and package `%.250s'"
msgstr ""
"powielony warunek uruchomienia wyzwalacza plikowego dla pliku \"%.250s\" i "
"pakietu \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:444
#, c-format
msgid "unable to create new file triggers file `%.250s'"
msgstr "nie można utworzyć nowego pliku wyzwalaczy plikowych \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:453
#, c-format
msgid "unable to write new file triggers file `%.250s'"
msgstr "nie można zapisać nowego pliku wyzwalaczy plikowych \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:458
#, c-format
msgid "unable to install new file triggers file as `%.250s'"
msgstr ""
"nie można zainstalować nowego pliku wyzwalaczy plikowych jako \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:479
#, c-format
msgid "unable to read file triggers file `%.250s'"
msgstr "nie można odczytać pliku wyzwalaczy plikowych \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:487
#, c-format
msgid "syntax error in file triggers file `%.250s'"
msgstr "błąd składni w pliku wyzwalaczy plikowych \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:491
#, c-format
msgid ""
"file triggers record mentions illegal package name `%.250s' (for interest in "
"file `%.250s'): %.250s"
msgstr ""
"opis wyzwalacza plikowego zawiera nieprawidłową nazwę pakietu \"%.250s\" (w "
"warunku uruchomienia dla pliku \"%.250s\"): %.250s"

#: lib/triglib.c:585
#, c-format
msgid ""
"triggers ci file `%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name `"
"%.250s': %.250s"
msgstr ""
"plik informacji kontrolnych triggers \"%.250s\" ma nieprawidłową składnię w "
"nazwie wyzwalacza \"%.250s\": %.250s"

#: lib/triglib.c:605
#, c-format
msgid "unable to open triggers ci file `%.250s'"
msgstr "nie można otworzyć pliku informacji kontrolnych triggers \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:620
msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
msgstr ""
"plik informacji kontrolnych triggers zawiera niepoprawną składnię dyrektywy"

#: lib/triglib.c:629
#, c-format
msgid "triggers ci file contains unknown directive `%.250s'"
msgstr ""
"plik informacji kontrolnych triggers zawiera nieznaną dyrektywę \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:684
#, c-format
msgid "unable to create triggers state directory `%.250s'"
msgstr "nie można utworzyć katalogu stanu wyzwalaczy \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:687
#, c-format
msgid "unable to set ownership of triggers state directory `%.250s'"
msgstr "nie można zmienić właściciela katalogu stanu wyzwalaczy \"%.250s\""

#: src/enquiry.c:101
msgid ""
"The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
"have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"Następujące pakiety oczekują na przetworzenie wyzwalaczy, które zostały\n"
"aktywowane w innych pakietach. Przetwarzanie można wywołać na żądanie "
"używając\n"
"dpkg --configure --pending (lub dpkg --triggers-only) albo dselect:\n"

#: src/enquiry.c:106
msgid ""
"The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
"has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"Następujące pakiety zostały pobudzone, ale przetwarzanie wyzwalaczy\n"
"jeszcze się nie zakończyło. Przetwarzanie można wywołać na żądanie używając\n"
"dpkg --configure --pending (lub dpkg --triggers-only) albo dselect:\n"

#: src/help.c:46
msgid "awaiting trigger processing by another package"
msgstr "oczekiwanie na przetworzenie wyzwalaczy przez inny pakiet"

#: src/help.c:47
msgid "triggered"
msgstr "wyzwalacz pobudzony"

#: src/main.c:65
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -i|--install    <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --unpack      <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --configure    <package> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only  <package> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove    <package> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge     <package> ... | -a|--pending\n"
" --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
" --set-selections         Set package selections from stdin.\n"
" --clear-selections        Deselect every non-essential package.\n"
" --update-avail <Packages-file>  Replace available packages info.\n"
" --merge-avail <Packages-file>  Merge with info from file.\n"
" --clear-avail          Erase existing available info.\n"
" --forget-old-unavail       Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
" -s|--status <package> ...    Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ...  Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ...   List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...]    List packages concisely.\n"
" -S|--search <pattern> ...    Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--audit            Check for broken package(s).\n"
" --print-architecture       Print dpkg architecture.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
" --force-help           Show help on forcing.\n"
" -Dh|--debug=help         Show help on debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
"Polecenia:\n"
" -i|--install    <plik .deb> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
" --unpack      <plik .deb> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
" -A|--record-avail <plik .deb> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
" --configure    <nazwa pakietu> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only  <nazwa pakietu> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove    <nazwa pakietu> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge     <nazwa pakietu> ... | -a|--pending\n"
" --get-selections [<wzorzec> ...] Wyświetlenie zaznaczeń pakietów na "
"stdout.\n"
" --set-selections         Pobranie zaznaczeń pakietów z stdin.\n"
" --clear-selections        Odznaczenie pakietów innych niż "
"niezbędne.\n"
" --update-avail <plik Packages>  Podmiana info o dostępnych pakietach.\n"
" --merge-avail <plik Packages>   Dodanie info o dostępnych pakietach.\n"
" --clear-avail           Usuwanie info o dostępnych pakietach.\n"
" --forget-old-unavail       Usuwanie info o niedost. niezainst.\n"
" -s|--status <nazwa-pakietu> ...  Szczegóły o stanie pakietu\n"
" -p|--print-avail <nazwa-pakietu> ... Szczegóły o dostępnym pakiecie.\n"
" -L|--listfiles <nazwa-pakietu> ...  Lista plików zawartych w pakiecie.\n"
" -l|--list [<wzorzec> ...]     Zwięzła lista pakietów.\n"
" -S|--search <wzorzec> ...     Szukanie pakietu zawierającego plik.\n"
" -C|--audit            Sprawdzanie uszkodzonych pakietów.\n"
" --print-architecture       Podanie architektury dpkg.\n"
" --compare-versions <a> <rel> <b> Porównanie numerów wersji - patrz "
"niżej.\n"
" --force-help           Pomoc na temat wymuszania.\n"
" -Dh|--debug=help         Pomoc na temat debugowania.\n"
"\n"

#: src/main.c:109
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>   Use <directory> instead of %s.\n"
" --root=<directory>     Install on a different root directory.\n"
" --instdir=<directory>   Change installation dir without changing admin "
"dir.\n"
" -O|--selected-only     Skip packages not selected for install/"
"upgrade.\n"
" -E|--skip-same-version   Skip packages whose same version is installed.\n"
" -G|--refuse-downgrade   Skip packages with earlier version than "
"installed.\n"
" -B|--auto-deconfigure   Install even if it would break some other "
"package.\n"
" --[no-]triggers      Skip or force consequential trigger "
"processing.\n"
" --no-debsig        Do not try to verify package signatures.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"               Just say what we would do - don't do it.\n"
" -D|--debug=<octal>     Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
" --status-fd <n>      Send status change updates to file descriptor "
"<n>.\n"
" --log=<filename>      Log status changes and actions to <filename>.\n"
" --ignore-depends=<package>,...\n"
"               Ignore dependencies involving <package>.\n"
" --force-...        Override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
"               Stop when problems encountered.\n"
" --abort-after <n>     Abort after encountering <n> errors.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opcje:\n"
" --admindir=<katalog>  Używa <katalogu> zamiast %s.\n"
" --root=<katalog>    Instalacja w systemie o innym korzeniu.\n"
" --instdir=<katalog>   Zmiana katalogu głównego bez kat. administracyjn.\n"
" -O|--selected-only   Pomiń pakiety niewybrane do zainst./aktualizacji.\n"
" -E|--skip-same-version Pomiń pakiety o tej samej wersji co "
"zainstalowana.\n"
" -G=--refuse-downgrade  Pomiń pakiety o wcześniejszej wersji niż "
"zainstal.\n"
" -B|--auto-deconfigure  Instaluj mimo naruszania zależności innego "
"pakietu.\n"
" --[no-]triggers     Opuszcza lub wymusza przetwarzanie wyzwalaczy.\n"
" --no-debsig       Bez prób sprawdzania podpisów pakietów.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"             Tylko pokaż, co się stanie - nie zmieniaj "
"niczego.\n"
" -D|--debug=<ósemkowo>  Włączenie debuggera - patrz -Dhelp lub --"
"debug=help.\n"
" --status-fd <n>     Wysłanie aktualizacji zmian stanu do deskrypt. "
"<n>.\n"
" --log=<plik>      Zapisywanie zmian do pliku <plik>.\n"
" --ignore-depends=<pakiet>,...\n"
"             Ignorowanie zależności dotyczące <pakietu>.\n"
" --force-...       Pomijanie problemów - zobacz --force-help.\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
"             Zatrzymanie, jeśli wystąpią problemy.\n"
" --abort-after <n>    Zatrzymanie po wystąpieniu <n> błędów.\n"
"\n"

#: src/main.c:219
#, c-format
msgid ""
"%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
"\n"
" number ref. in source  description\n"
"   1  general      Generally helpful progress information\n"
"   2  scripts      Invocation and status of maintainer scripts\n"
"   10  eachfile     Output for each file processed\n"
"  100  eachfiledetail  Lots of output for each file processed\n"
"   20  conff       Output for each configuration file\n"
"  200  conffdetail    Lots of output for each configuration file\n"
"   40  depcon      Dependencies and conflicts\n"
"  400  depcondetail   Lots of dependencies/conflicts output\n"
" 10000  triggers     Trigger activation and processing\n"
" 20000  triggersdetail  Lots of output regarding triggers\n"
" 40000  triggersstupid  Silly amounts of output regarding triggers\n"
"  1000  veryverbose    Lots of drivel about eg the dpkg/info directory\n"
"  2000  stupidlyverbose  Insane amounts of drivel\n"
"\n"
"Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
"Note that the meanings and values are subject to change.\n"
msgstr ""
"%s - opcje debuggera, --debug=<ósemkowo> lub -D<ósemkowo>:\n"
"\n"
" numer  identyfikator  opis\n"
"   1  general     Ogólnie przydatne informacje o postępie\n"
"   2  scripts     Wywołanie i stan skryptów opiekuna pakietu\n"
"  10  eachfile     Informacje o każdym przetwarzanym pliku\n"
"  100  eachfiledetail  Więcej informacji o każdym przetwarzanym pliku\n"
"  20  conff      Informacje o każdym pliku konfiguracyjnym\n"
"  200  conffdetail   Więcej informacji o każdym pliku konfiguracyjnym\n"
"  40  depcon      Zależności i konflikty\n"
"  400  depcondetail   Więcej informacji o zależnościach i konfliktach\n"
" 10000  triggers     Aktywowanie i przetwarzanie wyzwalaczy\n"
" 20000  triggersdetail  Więcej informacji dotyczących wyzwalaczy\n"
" 40000  triggersstupid  Ogromne ilości informacji dotyczących wyzwalaczy\n"
" 1000  veryverbose   Szczegółowe informacje m.in. o bazie danych dpkg\n"
" 2000  stupidlyverbose Jeszcze więcej szczegółowych informacji\n"
"\n"
"Opcje debuggera mogą być łączone poprzez sumę bitową poszczególnych "
"wartości.\n"
"Uwaga: znaczenia i wartości opcji mogą się zmienić!\n"

#: src/packages.c:238
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for trigger processing\n"
" (current status `%.250s' with no pending triggers)"
msgstr ""
"pakiet %.250s jest nie gotowy na przetwarzanie wyzwalaczy\n"
" (bieżący stan \"%.250s\", bez zaplanowanych wyzwalaczy)"

#: src/packages.c:375
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " Pakiet %s dostarczający %s czeka na przetwarzanie wyzwalaczy.\n"

#: src/packages.c:379
#, c-format
msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " Pakiet %s oczekuje na przetwarzanie wyzwalaczy.\n"

#: src/trigcmd.c:67
msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
msgstr "Wpisz dpkg-trigger --help, aby otrzymać pomoc."

#: src/trigcmd.c:72
#, c-format
msgid "Debian %s package trigger utility.\n"
msgstr "Debian `%s', narzędzie użytkowe wyzwalaczy pakietów.\n"

#: src/trigcmd.c:86
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<options> ...] <trigger-name>\n"
"    %s [<options> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Użycie: %s [<opcje> ...] <nazwa_wyzwalacza>\n"
"    %s [<opcje> ...] <polecenie>\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c:92
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --check-supported        Check if the running dpkg supports "
"triggers.\n"
"\n"
msgstr ""
"Polecenia:\n"
" --check-supported       Sprawdza, czy uruchomione dpkg obsługuje "
"wyzwalacze.\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c:105
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
" --by-package=<package>      Override trigger awaiter (normally set\n"
"                   by dpkg).\n"
" --no-await            No package needs to await the "
"processing.\n"
" --no-act             Just test - don't actually change "
"anything.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opcje:\n"
" --admindir=<katalog>      Użycie <katalogu> zamiast %s.\n"
" --by-package=<pakiet>     Wymuszenie pakietu oczekującego na "
"wyzwalacz\n"
"                  (normalnie ustawiane przez dpkg).\n"
" --no-await           Pakiety nie będą czekać na przetwarzanie.\n"
" --no-act            Tylko test - bez wykonywania żadnych "
"zmian.\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c:162
#, c-format
msgid "%s: triggers data directory not yet created\n"
msgstr "%s: nie utworzono jeszcze katalogu zawierającego dane wyzwalaczy\n"

#: src/trigcmd.c:166
#, c-format
msgid "%s: trigger records not yet in existence\n"
msgstr "%s: informacje o wyzwalaczach jeszcze nie istnieją\n"

#: src/trigcmd.c:190
msgid "dpkg-trigger --check-supported takes no arguments"
msgstr "dpkg-trigger --check-supported nie wymaga podawania argumentów"

#: src/trigcmd.c:195
msgid "dpkg-trigger takes one argument, the trigger name"
msgstr "dpkg-trigger wymaga podania jednego argumentu - nazwy wyzwalacza"

#: src/trigcmd.c:200
msgid ""
"dpkg-trigger must be called from a maintainer script (or with a --by-package "
"option)"
msgstr ""
"dpkg-trigger musi być uruchamiany ze skryptów opiekunów pakietów (lub z "
"opcją --by-package)"

#: src/trigcmd.c:205
#, c-format
msgid "dpkg-trigger: illegal awaited package name `%.250s': %.250s"
msgstr ""
"dpkg-trigger: nieprawidłowa nazwa pakietu do oczekiwania \"%.250s\": %.250s"

#: src/trigcmd.c:210
#, c-format
msgid "dpkg-trigger: invalid trigger name `%.250s': %.250s"
msgstr "dpkg-trigger: niewłaściwa nazwa wyzwalacza \"%.250s\": %.250s"

#: src/trigproc.c:230
#, c-format
msgid ""
"%s: cycle found while processing triggers:\n"
" chain of packages whose triggers are or may be responsible:\n"
msgstr ""
"%s: wykryto cykl podczas przetwarzania wyzwalaczy:\n"
" lista pakietów, których wyzwalacze mogły to spowodować:\n"

#: src/trigproc.c:238
#, c-format
msgid ""
"\n"
" packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
msgstr ""
"\n"
" zaplanowanych wyzwalaczy, które są lub mogą być nierozwiązywalne:\n"

#: src/trigproc.c:261
msgid "triggers looping, abandoned"
msgstr "zapętlenie wyzwalaczy, przerywanie"

#: src/trigproc.c:288
#, c-format
msgid "Processing triggers for %s ...\n"
msgstr "Przetwarzanie wyzwalaczy dla %s...\n"

apt

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:544 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:545
#, c-format
msgid "Processing triggers for %s"
msgstr "Przetwarzanie wyzwalaczy dla %s"

aptitude

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:203
msgid "awaiting trigger processing by other package(s)"
msgstr "oczekiwanie na przetworzenie wyzwalaczy przez inny pakiet lub pakiety"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:205
msgid "awaiting trigger processing"
msgstr "oczekiwanie na przetworzenie wyzwalaczy"

#: src/mine/cmine.cc:520
msgid ""
"Click! You trigger a rolling boulder trap! You are hit by a boulder! --"
"More--"
msgstr ""
"Klik! Uruchamiasz pułapkę toczących się głazów! Trafia cię głaz! --Dalej--"

#: src/pkg_columnizer.cc:260
msgid "triggers-awaited"
msgstr "wyzwalacze-oczekiwanie"

#: src/pkg_columnizer.cc:262
msgid "triggers-pending"
msgstr "wyzwalacze-zaplanowane"