-e interest

dpkg

#: lib/triglib.c:256
#, c-format
msgid ""
"invalid or unknown syntax in trigger name `%.250s' (in trigger interests for "
"package `%.250s')"
msgstr ""
"nieprawidłowa lub nieznana składnia nazwy wyzwalacza \"%.250s\" (w warunkach "
"uruchomienia wyzwalacza dla pakietu \"%.250s\")"

#: lib/triglib.c:291
#, c-format
msgid "failed to open trigger interest list file `%.250s'"
msgstr ""
"nie udało się otworzyć pliku listy warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s"
"\""

#: lib/triglib.c:320
#, c-format
msgid "failed to rewind trigger interest file `%.250s'"
msgstr ""
"nie udało się przewinąć pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:325
#, c-format
msgid ""
"trigger interest file `%.250s' syntax error; illegal package name `%.250s': "
"%.250s"
msgstr ""
"błąd składni w pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s\" - "
"nieprawidłowa nazwa pakietu \"%.250s\": %.250s"

#: lib/triglib.c:347
#, c-format
msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
msgstr ""
"nie można utworzyć nowego pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:359
#, c-format
msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
msgstr ""
"nie można zapisać nowego pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:364
#, c-format
msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
msgstr ""
"nie można zainstalować nowego pliku warunków uruchomienia wyzwalacza \"%.250s"
"\""

#: lib/triglib.c:421
#, c-format
msgid ""
"duplicate file trigger interest for filename `%.250s' and package `%.250s'"
msgstr ""
"powielony warunek uruchomienia wyzwalacza plikowego dla pliku \"%.250s\" i "
"pakietu \"%.250s\""

#: lib/triglib.c:491
#, c-format
msgid ""
"file triggers record mentions illegal package name `%.250s' (for interest in "
"file `%.250s'): %.250s"
msgstr ""
"opis wyzwalacza plikowego zawiera nieprawidłową nazwę pakietu \"%.250s\" (w "
"warunku uruchomienia dla pliku \"%.250s\"): %.250s"