Skrypt do automatycznego generowania wyciągów zwrotów z plików .po

Założona struktura katalogów:

zwroty
 |
 |- apt
 |  +-- pl.po  -->  symlink do aktualnej wersji tłumaczenia
 |
 |- aptitude
 |  +-- pl.po  -->  symlink do aktualnej wersji tłumaczenia
 |
 |- dpkg
 |  +-- pl.po  -->  symlink do aktualnej wersji tłumaczenia
 |
 |- synaptic
 |  +-- pl.po  -->  symlink do aktualnej wersji tłumaczenia
 |
 |- wiki.debian.org  (katalog na wyniki)
 |
 \- summary      (poniższy skrypt)

Skrypt `summary`

function search()
{
  PROGRAM=${1}
  shift
  echo "=== ${PROGRAM} ==="
  echo -n {{ ; echo {
  msggrep -K $@ -D ${PROGRAM} pl.po | awk '{ if (length==0 && GO==0) {GO=1; next;} } (GO==1) { print }'
  echo -n }}; echo }
  echo
}

function msg-summary()
{
  echo "= $@ ="
  search dpkg $@
  search apt $@
  search aptitude $@
  search synaptic $@
}

OLDWORDS="inst insert stat predep"
WORDS="brok break reins re-in disk disc trigg interest depends pre-dep flush diver resolv forbid build area override"
#WORDS="${WORDS} ${OLDWORDS}"

for WORD in ${WORDS}; do
  msg-summary -e ${WORD} > wiki.debian.org/${WORD}.txt
done