Kłopotliwe tłumaczenia

Poniżej zebrane są tłumaczenia niektórych zwrotów używanych w programach do zarządzania pakietami, wraz z uzasadnieniem przyjętego rozwiązania. Celem tego zestawienia jest przyjęcie spójnego tłumaczenia tych samych rzeczy/czynności we wszystkich tych programach.

Oprócz tego podane są odnośniki do podstron zawierających wyciąg zwrotów związanych z kłopotliwym tłumaczeniem występujących we wszystkich programach do zarządzania pakietami.

Wyciągi zwrotów zostały wygenerowane automatycznie za pomocą załączonego skryptu.

broken packages / break

Określenie to odnosi się zarówno do pakietów, których instalacja nie została w pełni zakończona (np. nie został poprawnie wykonany skrypt postinstall), jak i do pakietów wymagających innych pakietów, których nie można pobrać (tzw. niespełnione zależności).

Zależnie od kontekstu preferowane jest tłumaczenie "broken packages" jako "niespełnione zależności".
Jednak wszędzie tam, gdzie nie jest to możliwe pozostawione jest tłumaczenie jako "pakiety uszkodzone".

Dla stanu "breaks" lub określenia "breakage" używane jest alternatywnie "naruszanie zależności".

Uzasadnienie:

Marcin Owsiany:

Określenie "pakiety uszkodzone" jest dość mylące, bo sugeruje, że coś złego podziało się z plikami pakietów. A tu chodzi tylko o to, że z jakiegoś powodu nie dało się spełnić zależności.

Wiktor Wandachowicz:

Teraz, po ładnych kilku latach znajomości z synaptic'iem wiem już co mnie w nim uderzało, czy właściwie zaskakiwało. Jakie "uszkodzone pakiety"? System działa! I całkiem sprawnie można to "uszkodzenie" naprawić, wystarczy coś odinstalować lub zaktualizować.

Aktualizacja:

W trakcie pracy nad odświeżeniem tłumaczenia dpkg okazało się jednak, że rozróżnianie pomiędzy "pakietem uszkodzonym" a "pakietem z niespełnionymi zależnościami" jest istotne i potrzebne. Jako, że pozostałe programy korzystają z dpkg, nie pozostaje już ani nic dodać, ani nic ująć.

{i} Tłumaczenia w których pojawia się ciąg znaków "brok"
{i} Tłumaczenia w których pojawia się ciąg znaków "break"

build dependencies

Polecenie takie jak "apt-get source pakiet" jest uzupełniane przez "apt-get build-dep pakiet". Pierwsze z nich pobiera i rozpakowuje kod źródłowy dla pakietu, drugie zaś instaluje wszystkie pakiety wymagane do zbudowania pakietu z kodu źródłowego (najczęściej jest to kompilacja).

Przyjęte zostało tłumaczenie "build dependencies", "builddeps" itp. jako "zależności na czas budowania".

{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków build

disc / disk

Komunikaty pojawiające się przy obsłudze płyt CD z pakietami do instalacji. Czynności takie jak rejestracja płyty, odczyt indeksu pakietów z płyty, oczekiwanie na włożenie płyty, itp.

Zasadniczo używane następujące tłumaczenia: "media" jako "nośnik", "disc/disk" jako "dysk", "drive" jako "napęd".

{i} Tłumaczenia w których pojawia się ciąg znaków "disc"
{i} Tłumaczenia w których pojawia się ciąg znaków "disk"

diversion

Program dpkg używa to tłumaczenia "ominięcie", podczas gdy w apt używane było określenie "objazd". Konsekwentnie został użyty termin "ominięcie".

{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków diver

forbid, forbidden

Określenia używane w aptitude dla pakietów, dla których została podjęta decyzja o zabronieniu instalowania ich pewnych, specyficznych wersji. Inne (nowsze?) wersje pakietów mogą być już instalowane. Opcja wprowadzona aby można było pominąć wybraną aktualizację, o której wiadomo, że może sprawiać problemy.

Przyjęte tłumaczenie "forbidden upgrade" jako "aktualizacja zabroniona", "break forbids" jako "nie uwzględnianie zabronień" oraz "forbidded version" jako "zabroniona wersja".

{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków forbid

flush

Operacja plikowa polegająca na wysłaniu żądania zapisania wszystkich danych pliku z buforów systemowych na dysk. Określenie "flush" tłumaczone jest konsekwentnie w dpkg jako "opróżnienie buforów".

{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków flush

information area

W starszych wersjach aptitude używane było określenie "extended description area", tłumaczone jako "rozszerzony opis" (chodzi o panel u dołu ekranu aptitude, gdzie jest wyświetlany opis pakietu).

W nowych wersjach tego programu dla tego samego panelu używane jest określenie "information area", które tłumaczone jest jako "obszar informacji o pakietach".

{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków area

interest

Pakiety mogą określać warunki, których spełnienie powoduje uruchomienie wyzwalaczy. Deweloperzy nazwali to "trigger interest", jednak tłumaczenie wprost jako "zainteresowanie wyzwalaczem" jest niestety mylące. Stanęło na tłumaczeniu tego jako "warunki uruchomienia wyzwalacza".

I tak np. "trigger interest file" jest tłumaczony jako "plik warunków uruchomienia wyzwalacza".

{i} Tłumaczenia w których pojawia się ciąg znaków "interest"

override file

Plik używany przy budowaniu pakietów Debiana, który pozwala nadpisywać różne domyślne opcje tego procesu.

Tłumaczone w dpkg i apt jako "plik nadpisań".

{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków override

pre-depends, depends

Zwroty dotyczące zależności między pakietami są tłumaczone normalnie, tzn. "depends" jako "zależy". Dla aptitude zostały dodatkowo użyte tłumaczenia "depends" jako "wymaga" oraz "pre-depends" jako "wymaga wstępnie". Dla dpkg tłumaczenia te zastąpiły używane tam poprzednio określenia "zależy od", "przed-zależy od" i "przed-zależności".

{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków depends
{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków pre-dep

reinstall

Jest to o tyle istotny element tłumaczeń, że pojawia się w kilku bardzo widocznych miejscach w menu, zwłaszcza dla użytkowników programu synaprtic.

Dla dpkg pozostawione jak "reinstalacja".
Dla apt tłumaczone jako "przeinstalowanie".
Dla aptitude i synaptic jako "ponowna instalacja".

{i} Tłumaczenia w których pojawia się ciąg znaków "reins"
{i} Tłumaczenia w których pojawia się ciąg znaków "re-in"

resolver

Propozycje rozwiązań problemów z zależnościami w aptitude są wyświetlane u dołu ekranu w pasku z czerwonym tłem. Oryginalny "dependency resolver" tłumaczony jest jako "mechanizm rozwiązywania zależności".

{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków resolv

stat

Operacja "stat" służy do odczytania informacji o pliku z systemu plików (rozmiar, daty modyfikacji, itp). Zostało użyte tłumaczenie "stat" jako "ustalenie stanu".

{i} Tłumaczenia zawierające ciągi znaków stat

trigger

Zasadniczo tłumaczony jako "wyzwalacz".

W związku z wprowadzeniem tego mechanizmu nowym, widocznym w graficznych narzędziach określeniem jest "processing triggers" - przetłumaczone jako "przetwarzanie wyzwalaczy".

Dochodzą do tego statusy wyzwalaczy dla pakietów (używane np. w aptitude):
"triggers-awaited" - "wyzwalacze-oczekiwanie"
"triggers-pending" - "wyzwalacze-zaplanowane"

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest określenie zawierające konkretną nazwę pliku kontrolnego. Chodzi tu o "triggers control file" - tłumaczone jako "plik kontrolny triggers" oraz "triggers ci file" - tłumaczone jako "plik informacji kontrolnych triggers'" ("ci" oznacza tu "control information").

{i} Tłumaczenia w których pojawia się ciąg znaków "trigg"

Zwroty wybrane dla manuala dpkg

host architecture

"architekrura docelowa"

build architecture / guest architecture

"architektura budowania"

build tree

"drzewo budowania [pakietu]"

source directory

"katalog źródeł"

source tree

"drzewo ze źródłami", "drzewo źródeł [pakietu]"

source package

"pakiet źródłowy"

binary package

"pakiet binarny"

changelog

"dziennik zmian"

parse

"przetworzyć"

VCS

Inaczej: Version Control System. Tłumaczone jako "system kontroli wersji".

triggers control file

"plik kontrolny triggers"

trigger awaiter

"pakiet oczekujący na wyzwalacz"

Lista programów

dpkg

Informacje o pakiecie: http://packages.qa.debian.org/d/dpkg.html

apt

Informacje o pakiecie: http://packages.qa.debian.org/a/apt.html

(!) Uwaga: Pakiet przy kompilacji generuje trzy pliki.

Są instalowane jako:

Niektóre z napisów tam się znajdujących są używane przez inne programy, jak np. synaptic czy update-manager

aptitude

Informacje o pakiecie: http://packages.qa.debian.org/a/aptitude.html

synaptic

Informacje o pakiecie: http://packages.qa.debian.org/s/synaptic.html

update-manager

Informacje o pakiecie: http://packages.qa.debian.org/u/update-manager.html

Pomoce

Poradnik jak używać systemu kontroli wersji Git: GitUsage