Yes, Debian is being translated into Polish as well.

Tak, Debian jest także tłumaczony na język polski.

Po polsku

Potrzebna pomoc

Spójność tłumaczeń

Programy do instalacji pakietów


CategoryLocalization | CategoryTeams