Translation(s): Español - Brasileiro - English - Français - Nederlands - ?Polski - 简体中文

(!) ?/Discussion


http://www.debian.org/releases/index.pl.html - Oficjalna informacja na temat edycji Debiana

Aktualne edycje

Także:

Wydania produkcyjne

notka: Wydania kropkowe (np. 4.0r0 czy 4.0r1) są szerzej opisane na stronach poszczególnych edycji.

Czas pomiędzy wydaniami

Czas pomiędzy wydaniami Debiana
1.2 178 dni
1.3 175 dni
2.0 413 dni
2.1 229 dni
2.2 525 dni
3.0 703 dni
3.1 1083 dni
4.0 671 dni

http://debian.semistable.com/releases.gif