Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2012-11-24 18:06:22
Size: 1146
Comment: Add link to french translation
Revision 8 as of 2013-09-05 06:58:55
Size: 344
Editor: ?LeonaSpri
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
#language en
##
## PLEASE, put only stuff specific to Debian + GNU + Linux here.
## otherwise, use the "Debian", "GNU" or "Linux" pages
##
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[DebianGnuLinux|English]] - [[es/DebianGnuLinux|Español]] - [[fr/DebianGnuLinux|Français]] - [[it/DebianGnuLinux|Italiano]] - Polski - [[zh_CN/DebianGnuLinux|简体中文]]-~


''Ta strona opisuje czym jest "Debian GNU/Linux", nie sam "Debian".''

= Czym jest Debian GNU/Linux? =

Debian to wolny system operacyjny (OS). System operacyjny to zestaw podstawowych programów i narzędzi, które umożliwiają komputerowi działanie. Debian używa jądra (jest to rdzeń systemu operacyjnego) [[Linux]], ale większość podstawowych narzędzi systemu pochodzi z projektu [[GNU]]. '''Dlatego system nazywa się ''GNU/Linux''''' ~-([[http://www.debian.org/intro/about|więcej]])-~.

Powiązane strony:
 * [[DebianGNUHurd|Debian GNU/Hurd]] (jeszcze bez oficjalnego wydania)
 * [[DebianGNUNetBSD|Debian GNU/NetBSD]] (jeszcze bez oficjalnego wydania)
 * [[pl/Debian_GNU/kFreeBSD|Debian GNU/kFreeBSD]] (jeszcze bez oficjalnego wydania)
My name's Marianne Ramon but everybody calls me Marianne. I'm from France. I'm studying at the college (final year) and I play the Clarinet for 6 years. Usually I choose music from the famous films ;). <<BR>>
I have two sister. I love Herping, watching movies and Climbing.<<BR>>
 [[http://www.fotojagodaskora.pl|http://fotojagodaskora.pl]]

My name's Marianne Ramon but everybody calls me Marianne. I'm from France. I'm studying at the college (final year) and I play the Clarinet for 6 years. Usually I choose music from the famous films ;).
I have two sister. I love Herping, watching movies and Climbing.