Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-12-01 16:35:12
Size: 1182
Editor: FilipChabik
Comment:
Revision 5 as of 2011-02-22 00:15:54
Size: 1222
Editor: WangLei
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
||<tablestyle="width: 100%;" style="border: 0px hidden">~-''Translation(s): [[DebianGnuLinux|English]] - [[es/DebianGnuLinux|Español]] - [[pl/DebianGnuLinux|Polski]] -~||<style="text-align: right; border: 0px hidden"> (!) [[DebianWiki/ConventionsDiscussion|Dyskusja]]|| ||<tablestyle="width: 100%;" style="border: 0px hidden">~-''Translation(s): [[DebianGnuLinux|English]] - [[es/DebianGnuLinux|Español]] - [[pl/DebianGnuLinux|Polski]] - [[zh_CN/DebianGnuLinux|简体中文]] -~||<style="text-align: right; border: 0px hidden"> (!) [[DebianWiki/ConventionsDiscussion|Dyskusja]]||

Translation(s): English - Español - Polski - 简体中文

(!) Dyskusja

Ta strona opisuje czym jest "Debian GNU/Linux", nie sam "Debian".

Czym jest Debian GNU/Linux?

Debian to wolny system operacyjny (OS). System operacyjny to zestaw podstawowych programów i narzędzi, które umożliwiają komputerowi działanie. Debian używa jądra (jest to rdzeń systemu operacyjnego) Linux, ale większość podstawowych narzędzi systemu pochodzi z projektu GNU. Dlatego system nazywa się GNU/Linux (więcej).

Powiązane strony:

  • ?Debian GNU/Hurd (jeszcze bez oficjalnego wydania)

  • ?Debian GNU/NetBSD (jeszcze bez oficjalnego wydania)

  • Debian GNU/kFreeBSD (jeszcze bez oficjalnego wydania)