Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2009-11-29 20:51:59
Size: 1179
Editor: FilipChabik
Comment:
Revision 4 as of 2009-12-01 16:35:12
Size: 1182
Editor: FilipChabik
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 18: Line 18:
 * [[Debian_GNU/kFreeBSD|Debian GNU/kFreeBSD]] (jeszcze bez oficjalnego wydania)  * [[pl/Debian_GNU/kFreeBSD|Debian GNU/kFreeBSD]] (jeszcze bez oficjalnego wydania)

Translation(s): English - Español - Polski

(!) Dyskusja

Ta strona opisuje czym jest "Debian GNU/Linux", nie sam "Debian".

Czym jest Debian GNU/Linux?

Debian to wolny system operacyjny (OS). System operacyjny to zestaw podstawowych programów i narzędzi, które umożliwiają komputerowi działanie. Debian używa jądra (jest to rdzeń systemu operacyjnego) Linux, ale większość podstawowych narzędzi systemu pochodzi z projektu GNU. Dlatego system nazywa się GNU/Linux (więcej).

Powiązane strony:

  • ?Debian GNU/Hurd (jeszcze bez oficjalnego wydania)

  • ?Debian GNU/NetBSD (jeszcze bez oficjalnego wydania)

  • Debian GNU/kFreeBSD (jeszcze bez oficjalnego wydania)