Differences between revisions 3 and 10 (spanning 7 versions)
Revision 3 as of 2009-11-29 20:51:59
Size: 1179
Editor: FilipChabik
Comment:
Revision 10 as of 2017-04-14 18:15:59
Size: 1185
Editor: ?applinus
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
||<tablestyle="width: 100%;" style="border: 0px hidden">~-''Translation(s): [[DebianGnuLinux|English]] - [[es/DebianGnuLinux|Español]] - [[pl/DebianGnuLinux|Polski]] -~||<style="text-align: right; border: 0px hidden"> (!) [[DebianWiki/ConventionsDiscussion|Dyskusja]]|| ~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[DebianGnuLinux|English]] - [[es/DebianGnuLinux|Español]] - [[fr/DebianGnuLinux|Français]] - [[it/DebianGnuLinux|Italiano]] - Polski - [[zh_CN/DebianGnuLinux|简体中文]] - [[ru/DebianGnuLinux|Русский]]-~
Line 18: Line 18:
 * [[Debian_GNU/kFreeBSD|Debian GNU/kFreeBSD]] (jeszcze bez oficjalnego wydania)  * [[pl/Debian_GNU/kFreeBSD|Debian GNU/kFreeBSD]] (jeszcze bez oficjalnego wydania)

Translation(s): English - Español - Français - Italiano - Polski - 简体中文 - Русский

Ta strona opisuje czym jest "Debian GNU/Linux", nie sam "Debian".

Czym jest Debian GNU/Linux?

Debian to wolny system operacyjny (OS). System operacyjny to zestaw podstawowych programów i narzędzi, które umożliwiają komputerowi działanie. Debian używa jądra (jest to rdzeń systemu operacyjnego) Linux, ale większość podstawowych narzędzi systemu pochodzi z projektu GNU. Dlatego system nazywa się GNU/Linux (więcej).

Powiązane strony:

  • ?Debian GNU/Hurd (jeszcze bez oficjalnego wydania)

  • ?Debian GNU/NetBSD (jeszcze bez oficjalnego wydania)

  • Debian GNU/kFreeBSD (jeszcze bez oficjalnego wydania)