Oversettelser: English - Español - Norsk

(!) ?Discussion


Introduksjon

KVM er en fullstendig virtualiseringsløsning for Linux på x86 (64 bit inkludert) maskinvare som inneholder virtualiseringsutvidelser (Intel VT or AMD-V). KVM består av en kjernemodul, kvm.ko som gir den grunnleggende virtualiseringsinfrastrukturen og en prosessor spesifikk modul, kvm-intel.ko eller kvm-amd.ko.

Installasjon

I Lenny, er Debian pakkenavnet 'kvm'. I Squeeze, er det 'qemu-kvm'. See README.Debian.gz i qemu-kvm for en begrunnelse for endringen av navnet. Installer den korrekt kvm pakken med apt-get eller aptitude, f.eks ved å bruke denne kommandoen:

aptitude install qemu-kvm libvirt-bin

libvirt-bin daemon vil automatisk starte ved oppstart av maskin og laste inn de nødvendige kvm modulene, kvm-amd or kvm-intel, som er inkludert i Linux kjernepakken i Debian. Hvis du vil opprette virtuelle maskiner (VM) fra kommandolinjen, installer virtinst. Hvis du foretrekker et grafisk brukergrensesnitt for å administrere virtuelle maskiner, kan du installere Virtual Machine Manager virt-manager.

For å administrere virtuelle maskiner som en vanlig bruker må du legge denne brukeren inn i libvirt (gammel) eller kvm (ny) gruppen:

adduser <dinbruker> kvm

Oppsett av nettverksbro

Det kan være nyttig å [BridgeNetworkConnections|sette opp en bro]] for KVM virtuelle maskiner, dette er beskrevet http://wiki.libvirt.org/page/Networking#Debian.2FUbuntu_Bridging her.

Administrere VM fra kommandolinjen

Du kan bruke virsh(1) kommandoen for å starte og stoppe virtuelle maskiner. VM kan opprettes ved å bruke virtinst. For flere detaljer, se libvirt siden. Virtuelle maskiner kan også administreres ved å bruke kvm kommandoen slik som i QEMU.

Migrering av gjester til en Debian vert

Migrering av gjester fra RHEL/CentOS 5.x

Det er noen få ting du trenger å endre i gjestens XML konfigurasjonsfiler (/etc/libvirt/qemu/*.xml):

Med andre ord, de relevante seksjonene skal se ut som dette:

  <os>
    <type arch='x86_64' machine='pc'>hvm</type>

  --- snip ---

  <devices>
    <emulator>/usr/bin/kvm</emulator>

Hvis du har konfigurert en nettverksbro på CentOS verten, vennligst referer til

Feilsøking

No network bridge available

virt-manager bruker et virtuelt nettverk for sine gjester, som standard er dette rutet til 192.168.122.0/24 og du kan se dette ved å skrive ip route som root.

Hvis denne ruten ikke er tilstede i kjernens rutingtabell vil gjestene ikke kunne koble til og du vil dermed ikke være i stand til å fullføre opprettelsen av en gjest.

Å løse dette problemet er enkelt, åpne opp virt-manager og gå til "Edit" -> "Host details" -> "Virtual networks". Derfra kan du opprette et eget virtuell nettverk eller forsøke å fikse det som er standard. Vanligvis oppstår dette problemet fordi standard nettverket ikke er startet.

cannot create bridge 'virbr0': File exists:

For å løse dette problemet kan du fjerne virbr0 ved å kjøre:

brctl delbr virbr0

Åpne virt-manager og gå til "Edit" -> "Host details" -> "Virtual networks" for å starte det standard nettverket.

Du kan sjekke nettets status:

virsh net-list --all

Alternativt kan du bruke en nettverksbro BridgeNetworkConnections

Se også

Eksterne linker


SystemAdministration