Traduction(s): English - Français - Italiano - Nederlands - 한국어(Korean)


Dit pagina beschrijft het gebruik van de verschillende CLI (command line interface) Apt tools.

(Nota: een CLI of root console (in GNOME) kan waarschijnlijk terug gevonden worden in "Applications -> System Tools-> Root Terminal", en "Applications -> System Tools-> Terminal" voor een normale gerbruiker in de console.)

http://www.vanadac.com/~dajhorn/projects/lmsw/10 Spam/01 apt-get install perlstuff.png

Apt Sources Instellen

Apt downloads packages en installeerd deze in je computer. Om dit te bereiken maakt het verbinding met sofware repositories, of sources, die all package bezitten die u wenst. U kan Apt instellen om een source (of meerder sources) te gebruiken om deze packages te verkrijgen. Er zijn veel sources - web (HTTP) servers, FTP servers, CD-ROM disks, netwerk server (etch). In het algemeen gebruikers downloaden packages van het Internet, sinds de meeste gebruikers niet al die 14 CD's dowloaden (voor de actueel Sarge release).

De Source handmatig aanpassen

U kan handmatig de configuatie bestand aanpassen:

{{{1. Open een root console 2a. Typ "nano /etc/apt/sources.list"

2b. Typ "gedit /etc/apt/sources.list" 3. Bewerk! }}}

U zou eerst de handleiding eens lezen voor deze configuratie file - type "man sources.list" in een console venster.

Gebruik apt-setup

U kan gebruik maken van apt-setup dat automatisch source lijnen toevoegt in /etc/apt/source.list (het configuratie bestand dat uw source url's van apt bevat). Nota: apt-set overschrijft niet uw actueel configuratie - het voegt gewoon enkele lijne aan je source toe. apt-setup is een debconf wizard.

Nota: apt-setup was een onderdeel van base-config die niet meer aanwezig is in DebianEtch of DebianUnstable, gelieve please u te verijzen naar [DebianInstaller/RemoveBaseConfig] en naar http://lists.debian.org/debian-boot/2005/12/msg00259.html voor meer informatie.

{{{1. Open een root console 2. Typ "apt-setup" (als root gebruiker) 3. Volg de Wizard! }}}

Gebruik apt-spy

apt-spy genegeerd een sources.list bestand (het configuratie bestand dat uw source url's van apt bevat) voor u! Het meet de latency en bandbreedte van de servers, en neemt de beste uit.

Om het te verkrijgen, u hoeft het te installeren, en lezen hoe u het gebruiken moet:

1. Open een root console
2. Typ "apt-get install apt-spy"
3. Lees hoe u het gebruiken moet: typ "man apt-spy"

** Meer explicaties is vereist. Er zijn 17 opties voor apt-spy. Geef voorbeeld is hier geven, alsook in de man page. Wat is de minimume of numbers of vereiste opties? Het gebruik als beginer resulteer in een lijst met opties met zonder indicaties over wat optie vereist is.

# Example first time usage:
apt-spy -a North-America -d stable

Packages Installeren

{{{1. Open a root console 2. Typ "apt-get install <package>" waar package de naam is van de package (applicatie) u installeren wenst.}}}

Package Verwijderen

{{{1. Open a root console 2. Typ "apt-get remove <package>" waar package de naam is van de package (applicatie) u wenst te verwijderen.}}}

To also delete files and directories created by the package after installation, such as configuration or status (Warning: this may include files modified by the user), use:

apt-get remove --purge <package>

Package Updaten

{{{1. Open een root console 2. Typ "apt-get install <package>" waar package de naam is van de package (applicatie) u updaten wil.}}}

Houd uw systeem up-to-date

{{{1. Open een root console 2. Typ "apt-get update". 3. Typ "apt-get upgrade" (upgrade al de "noninterfering" packages). 4. Typ "apt-get dist-upgrade" (Dit doet packages upgrades dat vereist installatie of deinstallatie van andere packages. Controleer de packages dat met status REMOVED: eendert welke package lib<foo> is goed. Als het iets verwijderen wil dat u gebruikt, en er geen alternatief vervanger voor is (bv. emacs20 vervangen door emacs21), maak een nota voor uzelf zodat u het nadien terug installeerd. (wanneer een compatibel package beschikbaar is), of "pin" dat package (zie "man apt_preferences") alvoorens u het "dist-upgrade" uitvoerd.}}}

Search for packages

{{{1. Open a console 2. Typ "apt-cache search <string>" waar <string> is een lijst of keywords waar naar gezoekt moet worden.}}}

U wenst mischien de output te pipen (redirect the output) naar "less" (een scrollable viewer) aangezien de output nogal lang is:

apt-cache search <string> | less

List installed packages

{{{1. Open een console 2. Typ "dpkg --list" 3. U wenst dit mischien te pipe (redirect) naar een applicatie genaamd "less" aangeziend de lijst te lang zal zijn (typ "dpkg --list | less")}}}

Further Reading