Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2011-03-10 19:33:38
Size: 4289
Editor: ?skizzhg
Comment: fixing header
Revision 4 as of 2011-11-06 20:27:24
Size: 4292
Editor: ?skizzhg
Comment: fixing link
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 141: Line 141:
 * [[Ejabberd_Configuration]] ''(in Spanish)''  * [[es/Ejabberd_Configuration]] ''(in Spanish)''

Translation(s): বাংলা - Brasileiro - Deutsch - Español - Français - Indonesia - Italiano - Melayu - English

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Selamat datang ke pengurusan rangkaian Debian


Portal/IDB/icon-network-32x32.png Portal ini membincangkan mengenai pengkonfiguran rangkaian dan bagaimana untuk mengkonfigur khidmat-khidmat rangkaian. Bahasa teknikal boleh digunakan.


Pengkonfigurasian rangkaian

Perlu diterjemah:

Khidmat-khidmat rangkaian

Percetakan

Pengkalan Data

MySQL

  • LAMP: - Rangka kerja Linux Apache MySQL PHP

DHCP

FTP

  • Klien dan pelayan FTP

LDAP

Mail

Postfix

Exim

Pengurus senarai persuratan

Pemantauan

NTP

PPP

Paparan jauh

Perkongsian fail

NFS

Samba

Perkongsian cakera

  • ?iSCSI

SSH

  • ?SSH

SVN

Pelayan web

Apache

Pelayan aplikasi web

IM

Ejabberd

IPSec VPN

  • ?IPsec between debian clients and netscreen firewalls

Lihat juga


CategoryPortal | CategoryNetwork


CategoryNetworkApplication